Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie intră în  vigoare la data de 1 noiembrie 2021. Principalele măsuri de sprijin în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei energetice reglementate de lege sunt acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței și a ajutoarelor pentru consumul de energie pentru acoperirea unei părți din consumul energetic al gospodăriei pe tot parcursul anului.

Astfel, actul normativ prevede acordarea de ajutoare pemtru încălzirea locuinței cu energie termică furnizată în sistem centralizat, pentru încălzirea cu gaze naturale, cu energie electrică și pentru încălzirea cu combustibili solizi și/sau petrolieri, pe perioada sezonului rece, precum și acordarea unui supliment pentru energie pe tot parcursul anului.

Legea stabilește limita maxim a veniturilor până la care o persoană sau familie poate beneficia de ajutoare pentru încălzire și supliment pentru energie, precum și cuantumul ajutoarelor, respectiv prin compensare procentuală aplicată unei valori de referință diferențiată în funcție de sistemul de încălzire. Compensarea procentuală este de 100% pentru beneficiarii cu cele mai mici venituri și de minimum 10% pentru cei ale căror venituri se află la limita maximă.

Având în vedere că legea intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2021, de la această dată abrogându-se OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, pentru aplicarea unitară a prevederilor actului normativ, Ministerul Muncii și Protecției Sociale elaborează Norme metodologice. În acest sens, a fost elaborat un proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Prin proiectul de hotărâre a Guvernului se reglementează, în principal următoarele:

– stabilirea documentelor ce trebuie prezentate de solicitanţii de ajutor pentru încălzirea locuinţei și/sau de supliment pentru energie, cetăţeni români şi străini sau apatrizi, respectiv cererea şi declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei, veniturile realizate de membrii acesteia, bunurile mobile și imobile deținute, sistemul de încălzire utilizat;

Ajutoarele se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componența familiei şi veniturile acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deținute.

– actualizarea formularului de cerere și declarație pe propria răspundere, conform prevederilor Legii 226/2021;

– procedurile specifice de stabilire a nivelului consumului individual de energie termică/gaze naturale/energie electrică în cazul beneficiarilor de ajutor pentru încălzire;

– stabilirea documentelor emise de furnizori şi de asociaţiile de proprietari/locatari care vor sta la baza calculului ajutorului efectiv de care beneficiază familia ori persoana singură şi elaborarea modelelor acestor documente;

– stabilirea formulelor de calcul pe baza cărora furnizorii de energie termică calculează ajutorul efectiv de care beneficiază familia ori persoana singură;

– stabilirea documentelor de plată pe baza cărora agențiile pentru plăți și inspecție socială județene decontează sumele cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei şi virează sumele aferente în conturile deschise de furnizori.

Proiectul cu anexele 1-27 pot fi consultate AICI. 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here