21 Februarie, 2018

Modalitatea de calcul al valorii punctului de pensie se modifică

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a supus dezbaterii publice un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în cadrul căruia este modificată modalitatea de calcul a valorii punctului de pensie.

Conform documentului publicat pe pagina web a instituţiei, pentru anul 2013, valoarea punctului de pensie este stabilită la 762,1 lei.

Principala modificare legislativă inclusă în cadrul proiectului de act normativ face referire la modalitatea de calcul a valorii punctului de pensie. Astfel, aceasta se majorează anual cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat.

În forma actuală a legii, referirea se face la „rata inflaţiei”, nu la „rata medie anuală a inflaţiei”.

Totodată, este inclusă o nouă prevedere, conform căreia, începând cu anul 2013, indicatorii menţionaţi anterior, utilizaţi la stabilirea valorii punctului de pensie pentru anul următor, sunt cei definitivi, cunoscuţi în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică.

În cazul în care unul dintre indicatori are valoare negativă, la stabilirea valorii punctului de pensie se utilizează indicatorul cu valoare pozitivă. Dacă ambii indicatori au valori negative, se păstrează ultima valoare a punctului de pensie.

Proiectul legislativ mai prevede abrogarea articolului 170 din Legea nr. 263/2010, în care se preciza că, pentru persoanele înscrise la pensie începand cu data intrarii în vigoare legii, la punctajul mediu anual determinat în conditiile art. 95 se aplică un indice de corecţie calculat ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat pe anul precedent şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la acea dată. Această prevedere se aplica o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie.

Eliminarea acestor aspecte este reluată însă în proiectul de lege. Astfel, pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a acestei legi, la punctajul mediu anual determinat în condițiile art. 95 din Legea nr. 263/2010, se aplică un indice de corecție calculat ca raport între 43,3% din câștigul salarial mediu brut preliminat, corespunzător anului precedent celui în care se deschide dreptul de pensie, comunicat de Comisia Națională de Prognoză, conform Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007, și valoarea punctului de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflației pe anii 2010 şi 2011.

De reţinut faptul că indicele de corecție se aplică o singură dată, la deschiderea inițială a drepturilor de pensie.

Punctajul mediu anual rezultat în urma aplicării indicelui de corecție reprezintă punctajul mediu anual realizat de asigurat, care se utilizează la determinarea cuantumului pensiei.

Indicele de corecție, determinat pentru drepturile inițiale de pensie care se deschid în cursul anului 2013, este 1,05 şi se aplică și punctajelor medii anuale calculate pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis începând cu luna ianuarie 2011.

În situația acestor persoane, indicele de corecție se aplică asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat în plată în luna intrării în vigoare a prezentei legi.

Sursa: MMFPSPV

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Un comentariu

  • Răspunde
    valentin
    noiembrie 6 2013

    am o mare nedumirire la calculul pensiei mele stabilita in anul 1991 luna ianuarie ziua 01,care din 2619 lei,a ajuns in 2013 oct,1335 lei.
    cunoscand ca legea 3/77 a fost abr5ogata in 2000 prin legea 19 care in art.180 stabileste calculul punctului de pensie conform legilor anterioare,deci lg.3/1977,ma intreb dece se reduce 49%in loc sa creasca???

Scrie un comentariu