Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale a lansat în dezbatere publică un proiect de ordonanță care prevede înfiinţarea unui registru electronic denumit Reforma, care să cuprindă şi salariaţii din sectorul bugetar, şi care va fi dezvoltat şi administrat de Inspecţia Muncii.

Registrul va cuprinde întreg personalul plătit din fonduri publice:

– personalul contractual,

– funcţionarii publici,

– personalul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare,

– personalul din cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială,

– personalul încadrat cu contract individual de muncă din mediul privat.

Potrivit actului, categoriile de personal avute în vedere îşi pot desfăşura activitatea prin contract individual de muncă, contractul de mandat, contract de management, contract de activitate sportivă, convenţie individuală de muncă prevăzută de Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, decizie/ordin de numire în funcţie, raport de serviciu sau în baza actului de numire.

Excepţie de la înregistrarea în Reforma vor face cei care lucrează în cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională, sectoare unde evidenţa personalului se ţine prin registre proprii.

Art. 1. (1)Se înființează Registrul Electronic al Forței de Muncă Angajate, denumit în continuare REFORMA, care cuprinde evidența persoanelor angajate în baza unui contract individual de muncă, a funcționarilor publici încadrați în baza unui raport de serviciu, precum și a personalului care prestează activitate lucrativă în baza unui alt tip de contract decât contractul individual de muncă.

(2) Sistemul informatics REFORMA este achiziționat administrat, dezvoltat şi operat de către Inspecția Muncii.

Art. 3. Obligaţia înfiinţării și completării REFORMA revine fiecărei instituţii şi autorități publice, persoane juridice în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea categoriile de personal prevăzute la art. 2 precum și fiecărei persoane fizice și juridice de drept privat, pentru categoriile de personal care prestează activitate.

După perioada de dezbatere publică, proiectul va fi supus adoptării în Guvern.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here