Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a supus dezbaterii publice un proiect de Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 151/2012 pentru aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, prin care se reactualizează numărul de posturi din cadrul Agenţiei.

Astfel, conform notei de fundamentare a proiectului de act normativ, se are în vedere reactualizarea numărului de posturi aprobat pentru funcționarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, respectiv cu un număr maxim de 1.494 de posturi, finanţate de la bugetul de stat, funcţionari publici şi personal contractual, din care:

94 de posturi pentru aparatul central;

1.400 de posturi pentru agenţiile teritoriale.

Față de prevederile anterioare, numărul de posturi pentru aparatul central se suplimentează cu 7 posturi, prin redistribuire de posturi vacante din cadrul agențiilor teritoriale, necesare pentru monitorizarea şi controlul activității din domeniul formării profesionale a adulților.

Consultă proiectul de act normativ! Click aici!

Totodată, se urmăreşte şi modificarea şi completarea atribuţiilor prevăzute pentru aparatul central al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, respectiv pentru agențiile teritoriale, în conformitate cu modificările și completările prevăzute de Legea nr. 198/2012 de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

Agenţia Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială îndeplinește atribuții privind urmărirea aplicării şi respectării politicilor în domeniul formării profesionale a adulţilor, monitorizează şi controlează autorizarea furnizorilor de formare profesională, conform prevederilor legale.

Față de complexitatea și volumul de activitate în acest domeniu, pentru eficientizare se dorește constituirea, la nivel de serviciu, a compartimentului din structura aparatului central, cu atribuții în realizarea obiectivelor Agenției în domeniul formării profesionale a adulților.

Vezi care este noua stuctură organizatorică a aparatului central ANPIS! Click aici!

Sursa: Ministerul Muncii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here