Ministerul Muncii a postat în dezbatere publică, pentru următoarele 10 zile, un proiect de hotărâre a guvernului privind procedura de decontare a indemnizației pentru timp redus de muncă.

Principalele aspecte modificate sunt:

  • cererea se formulează de angajatori și se depune în format electronic la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora aceştia îşi au sediul social;
  • data limită de depunere este data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, având în vedere faptul că una dintre condiții este aceea de îndeplinire și plată a obligațiilor fiscale de către angajatori;
  • cererea semnatăşi datată de reprezentantul legal este însoțită de următoarele documente:
  1. declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de la art. 1 din ordonanța de urgență
  2. lista persoanelor pentru care se solicită decontarea, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

De asemenea, actul reglementează faptucl că angajatorii sunt răspunzători pentru corectitudinea şi veridicitatea datelor înscrise în documente.

Decontarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizației se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data depunerii cererii și a documentelor, iar plata indemnizației se face prin virament în conturile deschise de angajatori la instituţiile de credit.

Totodată, se reglementează realizarea comunicării electronice prin completarea formularelor electronice dedicate acestui scop pe platforma Punctul de contact unic electronic,

Pentru anul 2020 se propune ca măsura de reducere a timpului de muncă să se aplice până la 31 decembrie 2020.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here