Ministerul Muncii a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de urgență privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar care propune suspendarea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice, începând cu 1 iulie 2022. 

Pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a
concursurilor anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență proiectul prevede continuarea procedurilor de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la acea dată.
În cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat în ședința Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice, cu justificarea necesității și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinație în buget.

Totodată, în cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat în ședința Guvernului, iniţiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile publice locale, se poate face pe baza solicitărilor temeinic justificate ale ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale.

Procedura de transmitere a solicitărilor de ocupare a posturilor se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației.

Potrivit notei de fundamentare, în ce privește evoluția numărului de posturi ocupate în autoritățile și instituțiile publice indiferent de modul de finanțare și subordonare, este de menționat ca acesta a crescut cu 27.553 în aprilie 2022 comparativ cu decembrie 2019.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here