Un proiect de hotărâre de Guvern -întocmit de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV)- are drept scop aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

Proiectul a fost postat pe site-ul ministerului, pe data de 4 decembrie.
Procedura de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, precum şi serviciile sociale acordate de aceştia, cuprinde totalitatea activităţilor de evaluare şi certificare a respectării criteriilor şi standardelor în condiţiile Legii nr. 197/2012. În scopul evidenţierii gradului de excelenţă a serviciilor sociale, se poate solicita evaluarea şi încadrarea acestora în clase de calitate.
Ministerul Muncii are responsabilitatea elaborării standardelor, criteriilor şi indicatorilor prevăzuţi de lege, precum şi a organizării, coordonării şi implementării activităţilor de evaluare, certificare, monitorizare şi control a calităţii în domeniul serviciilor sociale.
Planificarea şi realizarea activităţilor de evaluare în teren, de monitorizare şi control se realizează de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, prin agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a Municipiului Bucureşti.
Acreditarea furnizorilor de servicii sociale şi a serviciilor sociale se realizează gratuit.

Procedura de acreditare a furnizorilor şi serviciilor sociale

Acreditarea furnizorului constă în evaluarea acestuia şi atestarea prin certificat de acreditare, acordat pe perioadă nedeterminată.

Acreditarea serviciilor sociale constă în evaluarea acestora în baza standardelor minime de calitate şi atestarea respectării lor prin licenţă de funcţionare. După acreditarea iniţială, are loc evaluarea serviciului social, prin verificări de acte, urmată de acordarea licenţei de funcţionare provizorie şi verificarea în teren, de către inspectorii sociali, a îndeplinirii standardelor minime, în baza cărora se eliberează licenţa de funcţionare sau, după caz, decizia de respingere a acordării acesteia.
După eliberarea licenţei provizorii, evaluatorul înregistrează serviciul social acreditat în eRegistru.
Prin licenţa provizorie se autorizează funcţionarea serviciului social pe o perioadă de un an.
Prin licenţa finală de funcţionare se autorizează serviciul social să funcţioneze pe o perioadă de cinci ani.

Procedura de evaluare a nivelelor de calitate pentru încadrarea serviciilor sociale în clasele de calitate corespunzătoare

În vederea atestării gradului de excelenţă al unui serviciu social, se poate solicita evaluarea şi încadrarea acestuia într-una din clasele de calitate superioare nivelului de referinţă reprezentat de standardele minime, respectiv în clasa I sau clasa a II-a, pe baza indicatorilor de performanţă.
Monitorizarea şi controlul calităţii în domeniul serviciilor sociale se realizează de inspectorii sociali.

Context

În prezent, acreditarea furnizorilor de servicii sociale se realizează conform prevederilor din  Hotărârea Guvernului nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, publicată în Monitorul Oficial nr. 682/2004, cu modificările ulterioare. Procedura de acreditare are la bază evaluarea îndeplinirii de către furnizori a standardelor generale de calitate privind serviciile sociale aprobate prin Ordinul MMSSF nr.383/2005. Verificarea îndeplinirii standardelor generale de calitate se realizează de către secretariatul tehnic al comisiilor teritoriale de acreditare care funcţionează în cadrul agenţiilor teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială, iar acordarea certificatului de acreditare se află în sarcina comisiilor de acreditare judeţene şi de la nivelul municipiului Bucureşti.
În anul 2012, Parlamentul României a aprobat proiectul de lege privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale elaborat de MMFPSPV. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr. 754/2012, reglementează crearea un sistem unitar şi coerent de evaluare și certificare a calității realizat exclusiv de structuri ale MMFPSPV.

Notă: Prevederile prezentate în articol fac parte dintr-un proiect de act normativ.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here