Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică proiectul-lege privind organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor private, care stabilește regulile pentru acesta, categoriile de pensii private şi cerințele pe care trebuie să le îndeplinească fondurile de furnizare, ce vor fi administrate de un furnizor care deține o autorizație eliberată de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Cea mai important parte a legii este cea referitoare la condițiile de acordare a pensiei private.

Art. 83.

„(1) Cu cel mult 12 luni înainte de îndeplinirea vârstei standard de pensionare în sistemul public de pensii, respectiv în sistemul pensiilor facultative, după caz, sau odată cu ultima informare anuală transmisă participantului înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, administratorul unui fond de pensii private este obligat să îi notifice participantului, în scris, posibilitatea de a opta pentru oricare fond de furnizare a pensiilor private, precum şi toate informaţiile necesare achiziţionării unei pensii private în cunoştinţă de cauză.

(2) De la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, participantul unui fond de pensii private alege furnizorul.

(3) Furnizorul nu poate refuza nicio cerere de obţinere a unei pensii private dacă persoana îndeplineşte condiţiile legale.”

Categoriile de pensii private sunt detaliate la art. 86.

„(1) Pensia privată poate fi:

a) pensie viageră;

b) pensie limitată;

(2) Pensia viageră prevăzută la alin. (1) lit. a) poate fi:

a) pensia viageră pentru o singură persoană, reprezentând suma lunară fixă datorată şi plătită până la decesul membrului;

b) pensia viageră pentru o singură persoană, cu perioadă certă de plată, reprezentând suma lunară fixă datorată şi plătită până la decesul membrului sau până la finalul perioadei certe de plată, în situaţia în care decesul acestuia survine înainte de expirarea perioadei certe de plată, caz în care pensia se plăteşte beneficiarului desemnat, până la finalul perioadei prevăzute în contractul de furnizare a pensiei private;

c) pensia viageră cu componentă de supravieţuitor, reprezentând suma lunară fixă datorată şi plătită membrului până la decesul acestuia, iar după decesul acestuia, datorată şi efectuată soţului supravieţuitor pe durata vieţii acestuia, în cuantum stabilit ca procent din valoarea pensiei private.

(3) Pensia limitată prevăzută la alin. (1) lit. b) este suma fixă lunară datorată şi plătită până la expirarea perioadei limită, stabilită prin contractul de furnizare a pensiei private, sau până la data decesului membrului, dacă acesta survine înainte de expirarea perioadei limită.

(4) Perioada limită prevăzută la alin. (3) este cuprinsă între 5 şi 10 ani.

(5) Orice furnizor este obligat să ofere cel puţin produsele de pensie prevăzute la alin. (1)-(4).

(6) Autoritatea poate reglementa şi alte tipuri de produse de pensii.”

Persoanele care au împlinit 70 de ani și nu aleg un furnizor vor fi repartizate aleatoriu. Conform proiectului de lege, pensiile se pot indexa anual cu o rată fixă, prestabilită prin contractul de furnizare.  Furnizorul plătește pensia lunar, prin poștă sau cont bancar, după cum a fost încheiat contractul, cheltuielile fiind suportate de către furnizor.  Dacă beneficiarul pensiei private se mută în altă țară, va primi pensia în acea țară.

Proiectul definește în mod clar și toate condițiile și regulile prudenţiale, stabilite prin normele Autorităţii de Supraveghere Financiară, pe care furnizorii de pensii private trebuie să le respecte în orice moment: să acţioneze cu onestitate, corectitudine şi diligenţă profesională, în scopul protejării interesului membrilor şi a integrităţii pieţei, să evite conflictele de interese şi să se asigure că membrii fondului de pensii beneficiază de un tratament corect şi imparţial.

Resursele fondului de furnizare a pensiilor private se constituie din sumele provenite din activele personale nete ale membrilor, sumele provenite din investirea acestor active şi eventuale sume provenite din provizionul tehnic al furnizorului. În ceea ce priveşte solvabilitatea fondului de furnizare a pensiilor private, proiectul precizează că rata de finanţare trebuie să fie tot timpul cel puţin egală cu 105%.

Art. 91.

„În cazul în care activele fondului devin insuficiente pentru stingerea obligaţiilor asumate de furnizor prin contractele de furnizare a pensiei private încheiate cu membrii fondului, furnizorul este obligat să asigure plata pensiilor private.”

Ultimul capitol este rezervat prevederilor referitoare la stabilirea și constatarea contravenţiilor, precum şi de aplicare a sancţiunilor.

După perioada de dezbatere publică, proiectul va fi trimis pentru avize Consiliului Economic și Social și Consiliului Legislativ, apoi Parlamentului.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here