Ministerul Justiţiei a supus dezbaterii publice marţi, 20 septembrie 2011, un proiect de modificare a Legii nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale.

Prezentul proiect de act normativ a fost elaborat pe baza propunerilor Uniunii Naţionale a Notarilor Publici şi a soluţiilor legislative propuse la nivelul Ministerului Justiţiei, în urma constatării unor disfuncţionalităţi în activitatea desfăşurată de notarii publici.

Care sunt modificările propuse în proiectul de act normativ ?

1. În ceea ce priveşte normele privind competenţa notarilor publici, se doreşte o reglementare mai riguroasă a competenţei materiale şi teritoriale. Astfel, în privinţa competenţei teritoriale, notarul public este competent să îndeplinească acte notariale, în biroul notarial sau în afara sediului biroului, numai în limitele circumscripţiei teritoriale a judecătoriei unde îşi desfăşoară activitatea.

Referitor la conflictele de competenţă, acestea vor avea ca subiecţi notarii publici, nu birourile de notari publici.

De asemenea, o altă modificare se referă la sistematizarea legislaţiei în domeniu, prin delimitarea mai clară a actelor ce pot fi îndeplinite de notarul public, inclusiv prin înglobarea în cadrul Legii nr. 36/1995 a dispoziţiilor din alte acte normative referitoare la competenţa generală a notarilor publici de a îndeplini anumite acte sau operaţiuni specifice profesiei de notar public.

2. Modificări privind dobândirea calităţii de notar public. Printre acestea se numără eliminarea condiţiei cetăţeniei române pentru accesul în profesie, atribuit, potrivit propunerii de reglementare, persoanelor care au cetăţenie română sau cetăţenia unui stat membru al Uniunii Europene.

O altă măsură propusă prin proiect se referă la exercitarea funcţiei de notar public după împlinirea vârstei de 70 de ani, soluţia propusă pentru menţinerea în profesie fiind aceea a dovedirii anuale, pe baza unui aviz medical, a îndeplinirii condiţiei referitoare la menţinerea capacităţii fizice şi psihice necesare exercitării funcţiei.

În acelaşi timp, începând cu anul 2014, examenul pentru dobândirea calităţii de notar public stagiar se va desfăşura exclusiv prin intermediul Institutului Notarial Român, care are competenţe şi în ceea ce priveşte formarea profesională iniţială şi continuă a membrilor profesiei.

3. Modificări cu privire la exercitarea profesiei de notar public, precum şi gestionarea acesteia de către Ministerul Justiţiei.

Acestea vizează instituirea de noi reguli referitoare la înregistrarea birourilor notarilor publici, precum şi cu privire la orice schimbare a sediului biroului în circumscripţia altei judecătorii, ori în caz de asociere şi de încetare a asocierii.

De asemenea, s-au revizuit dispoziţiile referitoare la încetarea calităţii de notar public, la suspendarea exerciţiului funcţiei, precum şi cu privire la delegarea notarilor publici.

4. Proiectul aduce o serie de modificări şi în materia asocierii notarilor publici şi a schimbării sediului birourilor notariale.

5. Modificări substanţiale realizate în privinţa răspunderii disciplinare a notarilor publici.

Printre acestea se numără introducerea unor noi abateri disciplinare referitoare la exerciţiul funcţiei de notar public. Deasemenea, a fost modificată şi procedura prin care se poate aplica una din sancţiunile disciplinare prevăzute de lege. Potrivit proiectului, cercetarea disciplinară se poate efectua şi la nivelul Ministerului Justiţiei, prin inspectori de specialitate, în acest caz titularul acţiunii disciplinare fiind ministrul justiţiei.

6. O altă măsură importantă : introducerea unui caz de încetare a funcţiei de notar public – pierderea bunei reputaţii – instituind procedura de urmat în astfel de cazuri. Potrivit reglementării propuse, verificarea sesizărilor referitoare la buna reputaţie a notarilor publici în funcţie se realizează de către inspectori din cadrul Ministerului Justiţiei sau aparţinând Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, din oficiu sau la solicitarea ministrului justiţiei, respectiv a preşedintelui Uniunii sau a Colegiului director al camerei. Rezultatul verificărilor va fi consemnat în cadrul unui raport, înaintat în vederea luării unei decizii, către Consiliul de disciplină al Uniunii.

7. O serie de modificări sunt aduse şi procedurilor notariale, în scopul clarificării unor aspecte şi eliminării disfuncţionalităţilor semnalate în practica notarială.

Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresele de e-mail dean@just.ro şi dsc@just.ro până la data de 21 octombrie 2011.

Sursa: http://www.just.ro/

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here