Ministerul Justiţiei a lansat marţi, 13 septembrie, în dezbatere publică proiectul Strategiei Naţionale Anticorupţie 2011 – 2014 şi planul de acţiune aferent acesteia.

Documentele au fost elaborate după consultări preliminare derulate de către Ministerul Justiţiei începând cu 15 aprilie 2011 cu reprezentanţi ai instituţiilor publice, mediului de afaceri şi societăţii civile, fiind organizate reuniuni la nivel de platforme de cooperare şi dezbateri publice cu asistenţa Societăţii Academice Române, Centrului de Resurse Juridice, Fundaţiei Konrad-Adenauer şi Centrului Naţional pentru Integritate.

Programul preia domeniile identificate ca priorităţi la nivelul UE în Comunicarea anticorupţie a CE: recuperarea bunurilor provenite din infracţiuni, protecţia avertizorilor de integritate, achiziţiile publice, prevenirea şi combaterea corupţiei politice, protecţia intereselor financiare ale UE.

Prin cooperarea cu agenţiile cu atribuţii în prevenirea şi combaterea corupţiei, se va operaţionaliza un mecanism de valorificare a cazuisticii DNA, PÎCCJ, ANI şi DGA.

Documentele puse în dezbatere publică pot fi consultate la adresa: http://www.just.ro/MeniuStanga/Normativepapers/Proiectedeactenormativeaflateîndezbatere/tabid/93/Default.aspx

Observaţiile, comentariile şi propunerile referitoare la proiectul de Strategie supus dezbaterii, pot fi transmise în scris la adresa Ministerului Justiţiei: str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax la nr. 037 204 1099 sau la adresa de e-mail sna@just.ro.

Termenul limită de primire a observaţiilor, comentariilor şi propunerilor este 27 septembrie 2011.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here