21 Ianuarie, 2018

Ministerul Finanţelor vrea să urgenteze stoparea crizei financiare şi a cazurilor de insolvenţă

Ministerul Finanţelor a făcut public un proiect de ordonanţă de urgenţă privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, prin care vrea să urgenteze măsurile ce ţin de stoparea acestor aspecte.  

* Intenţie veche, proiect uitat în Parlament

Potrivit reglementărilor legislative, capitolul VI din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, tratează în linii generale criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale.

În baza prevederilor art.85 din legea mai sus amintită, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Finanţelor Publice aveau obligaţia să elaboreze proiectul de lege specială referitor la Criza financiară şi insolvenţa unităţilor-administrativ teritoriale.

Acesta a fost iniţiat de cele două ministere, aprobat de către Guvern şi transmis spere dezbatere Parlamentului României în anul 2010. Proiectul de act normativ a fost dezbătut de către Senat şi se află în proceduri parlamentare la Camera Deputaţilor.

În paralel, Guvernul României şi-a asumat faţă de finanţatorii externi (Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială şi Comisia Europeană) Adoptarea proiectului de lege până la evaluarea pentru intrarea în boardul FMI.

În acest context, având în vedere că procedura parlamentară depăşeşte termenul de evaluare, MFP a considerat necesară adoptarea proiectului de act normativ sub formă de ordonanţă de urgenţă, în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate cu finanţatorii externi.

Atenţie! Faţă de proiectul de lege promovat în Parlament, asupra căruia în procedurile parlamentare nu au fost aprobate amendamente, prin noul proiect de ordonanţă de urgenţă au fost operate modificări de corelare cu prevederile legale din Legea nr. 273/2006, astfel cum au fost modificate în perioada de la iniţierea proiectului de lege şi până în prezent.

* De ce este necesară adoptarea acestui proiect?

Potrivit Notei de fundamentare anexate, în situaţia în care nu se adoptă actul normativ, posibilele consecinţe sunt următoarele:

    • neintrarea în boardul Fondul Monetar Internaţional;
    • denunţarea Acordului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional;
    • creşterea arieratelor înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;
    • blocarea activităţii furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de recuperat de la autorităţile administraţiei publice locale sume ce reprezintă arierate.

Consultă integral Proiectul de ordonanţă de urgenţă privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale!

Sursa: MFP

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu