ACTUALIZARE (21 mai): Guvernul României a aprobat — în şedinţa săptămânală din data de 20 mai — eliminarea şi comasarea mai multor taxe şi tarife.

Iniţiatorul acestei măsuri este Ministerul Finanţelor (MFP), care a anunţat că, în total, vor fi eliminate şi comasate 92 de taxe şi tarife.

În primă fază, în acest sens au fost elaborate două proiecte de acte normative (o hotărâre şi o ordonanţă de urgenţă). Acestea au fost adoptate de Guvern şi vor fi publicate în perioada următoare în Monitorul Oficial. Mai multe informaţii despre ele găsiţi mai jos.

În faza a doua, MFP-ul va elabora câteva ordine de ministru pentru eliminarea şi comasarea celorlalte taxe şi tarife vizate.

În fine, toate aceste acte normative se vor aplica (după publicarea în Monitorul Oficial) de la aceeaşi dată.
__________

ŞTIREA INIŢIALĂ (15 mai): Ministerul Finanţelor (MFP) propune eliminarea şi comasarea a 92 de taxe şi tarife, conform unui comunicat de presă al instituţiei.

În acest sens, au fost lansate în dezbatere publică două proiecte de acte normative (o hotărâre şi o ordonanţă de urgenţă), urmând să fie elaborate şi altele.
Potrivit sursei citate, vor fi eliminate 14 taxe parafiscale şi tarife şi se va elimina plata individuală pentru 78 dintre taxele şi tarifele nefiscale. Motivul principal este cuantumul scăzut al încasărilor realizate în raport cu costurile de colectare. Totodată, alte taxe şi tarife vor fi comasate în funcţie de tipologia activităţilor şi serviciilor prestate de fiecare instituţie în parte.
Facem un pas semnificativ în îndeplinirea unor obiective ale mandatului meu de ministru. În primul rând, în ceea ce priveşte simplificarea sistemului de taxe –- cu efecte benefice pentru contribuabili, care nu vor mai petrece timp la ghişeu, dar şi pentru administraţie, întrucât vom elimina costurile de administrare ale unor taxe şi tarife cu încasări mici. De asemenea, măsura contribuie la creşterea predictibilităţii şi crearea unui cadru fiscal-bugetar stimulativ pentru dezvoltarea mediului de afaceri, a declarat ministrul finanţelor, Ioana Petrescu, referitor la măsurile propuse.

CE TAXE ŞI TARIFE VIZEAZĂ PROIECTELE PUBLICATE

» Proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale

În primul proiect se propune eliminarea şi comasarea următoarelor:
• eliminarea taxei pentru eliberarea licenţei de depozit;
• eliminarea taxei pentru emiterea avizului privind activităţile de comercializare, de distribuţie şi de prestări de servicii în domeniul dispozitivelor medicale;
Oficiile Registrului Comerţului de pe lângă tribunale vor acorda gratuit următoarele servicii de asistenţă:
îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor;
îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare, a formularelor tipizate specifice activităţii registrului comerţului, a cererii de autorizare;
tehnoredactarea cererii de înregistrare; redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;
• introducerea tarifului pentru serviciile efectuate de Administraţia Naţională „Apele Române”, care va reprezenta comasarea a şase niveluri tarifare aferente unor operaţiuni realizate de prestator;
• comasarea taxei privind procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar, a taxei privind eliberarea de adeverinţe şi alte servicii prestate de autorităţile competente, şi a taxei de eliberare a paşaportului electronic, a paşaportului simplu temporar sau a altui document de trecere a frontierei. Va rezulta astfel o taxă unică pentru eliberarea de documente şi alte servicii prestate;
• eliminarea (din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice) obligaţiei plăţii taxei de înregistrare şi de examinare a cererii (atunci când termenul de examinare a cererii se prelungeşte ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor de depunere);
• eliminarea taxei de acreditare percepute de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
Proiectul de ordonanţă de urgenţă poate fi consultat integral AICI (DOC).

» Proiectul de hotărâre pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii

În al doilea proiect se propune eliminarea şi comasarea următoarelor:
• eliminarea tarifului anual de utilizare a procedurii electronice pentru obţinerea de servicii puse la dispoziţie de „Sistemul e-Guvernare” (care vizează depunerea electronică a declaraţiei 112);
• eliminarea tarifului de analiză a documentaţiei de licenţiere/autorizare (prevăzut în Regulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice);
• eliminarea taxei de înscriere pentru examenul de admitere la şcolile militare de subofiţeri şi jandarmi;
• comasarea taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlată şi vinuri cu indicaţie geografică şi a taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlată şi a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu denumire de origine controlată şi/sau a vinurilor cu indicaţie geografică. Va rezulta astfel taxa vitivinicolă;
• comasarea tarifului din domeniul medicinei legale, a tarifului reprezentând avizul Comisiei superioare medico-legale şi a tarifului reprezentând avizul Comisiei de avizare şi control al actelor medico-legale. Va rezulta astfel tariful pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale;
• eliminarea a două tarife (dintre cele pentru operaţiunile efectuate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale): tariful pentru cererea de eliberare de date statistice şi tariful pentru cererea de eliberare de informaţii pentru serii de firme grupate pe mai mult de cinci criterii. De asemenea, aici este vorba şi de comasarea a cinci taxe într-una singură, denumită taxă pentru operaţiunile efectuate de ONRC şi oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, şi comasarea a trei tarife în unul singur, denumit tarif pentru eliberarea de informaţii privind datele înregistrate în registrul comerţului computerizat;
• eliminarea taxei de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă.
Proiectul de hotărâre poate fi consultat integral AICI (DOC).
***
Cele două proiecte de acte normative vizează doar unele dintre cele 92 de taxe şi tarife. În paralel, pentru celelalte taxe şi tarife vor fi elaborate o serie de ordine de ministru, astfel încât pachetul legislativ să fie aplicat de la aceeaşi dată.
Sursa: MFP | Foto: FreeImages.com

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here