Un recent proiect de ordin MFP priveşte principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Propunerea de act normativ se află postată pe site-ul MFP, pentru dezbatere publică.

Reglementări actuale

Potrivit art. 28 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) – (4) din lege au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale.

Conform art. 27 alin. (1) din aceeaşi lege, exerciţiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situaţiile financiare anuale şi, de regulă, coincide cu anul calendaristic. La art. 27 alin. (3) sunt prezentate categoriile de entităţi pentru care exerciţiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic.

Potrivit prevederilor art. 37 din Legea contabilităţii, pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, Ministerul Finanţelor Publice poate solicita persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1) – (4) din lege să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare anuală, al cărei conţinut se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.

De asemenea, conform art. 36 alin. (3) din lege, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii, depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o raportare contabilă anuală.

O raportare similară depun şi subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European.

Prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară s-a instituit obligativitatea pentru entităţile respective ca, începând cu exerciţiul financiar al anului 2012, să aplice Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) la întocmirea situaţiilor financiare anuale individuale.

Pentru aceste entităţi sunt cuprinse prevederi distincte referitoare la situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale întocmite pentru exerciţiul financiar al anului 2015.

Prevederi distincte referitoare la situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale sunt cuprinse şi pentru societăţile ale căror valori mobilare au fost admise la tranzacţionare în cursul anului 2015.

Ce prevede proiectul de act normativ?

Prin proiectul de ordin se aduc clarificări referitoare la întocmirea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2015 şi a raportărilor contabile anuale întocmite de operatorii economici la 31 decembrie 2015, precum şi la depunerea lor la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

Prezentul proiect de ordin este structurat în prevederi aplicabile entităţilor care întocmesc situaţii financiare anuale, respectiv prevederi aplicabile entităţilor care întocmesc raportări contabile anuale.

În ceea ce priveşte situaţiile financiare anuale, prin proiectul de ordin se prezintă separat tipurile de situaţii financiare anuale întocmite în funcţie de reglementările contabile aplicabile, respectiv Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare sau Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

O anexă distinctă la proiectul de ordin este consacrată societăţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.

Acestea urmează să întocmească atât situaţii financiare anuale individuale în baza Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi raportări contabile anuale, în formatul prevăzut prin proiectul de ordin.

Un alt aspect reglementat prin proiectul de ordin se referă la structura situaţiilor financiare anuale întocmite de către persoanele juridice fără scop patrimonial care desfăşoară activităţi economice și activităţi cu destinaţie specială și aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Reglementări din Legea contabilităţii nr. 28/1991, republicată (r4) în Monitorul Oficial nr. 454/2008:

Potrivit art. 1 alin. (1)-(4) din lege, sunt obligate să conducă contabilitatea financiară:

  • societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice;
  • instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial;
  • subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor prevăzute la alineatele anterioare, cu sediul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate;
  • organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislaţia pieţei de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat şi alte entităţi organizate pe baza Codului civil.

Exerciţiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic pentru sucursalele cu sediul în România, care aparţin unei persoane juridice cu sediul în străinătate, precum şi pentru persoanele juridice cu sediul în România. (art. 27, alin. 3 din lege).

Ai nevoie de Legea contabilităţii nr. 28/1991? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here