Ministerul Educaţiei a lansat în dezbatere publică un proiect de hotărâre de Guvern privind ocuparea posturilor vacante din instituţiile de învăţământ superior de stat şi institutele de cercetare aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, din Academia Română şi institutele de cercetare aflate în coordonarea ori în subordinea acesteia.
Prevederile proiectului:

• se aprobă ocuparea posturilor rămase libere după data de 1 ianuarie 2013 şi ocuparea a cel mult 15% din totalul posturilor libere care existau la data de 1 ianuarie 2013;
• categoriile de posturi vacante pentru care se aprobă ocuparea sunt cele didactice şi de cercetare şi cele nedidactice;
• ocuparea posturilor libere va fi făcută de fiecare instituţie în parte prin încadrarea în cheltuielile de personal aprobate pentru anul curent.

Context

Suspendarea ocupării prin concurs / examen a posturilor libere din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din bugetul de stat şi bugetele locale, precum şi din venituri proprii a fost dispusă prin art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

p1
Sursa foto: Lege5.ro

Motivare

Conform notei de fundamentare a proiectului, ocuparea acestor posturi libere este necesară deoarece:

• în perioada 2009-2012 s-a ajuns la un deficit ridicat de personal care a dus la serioase disfuncţionalităţi;
• suspendarea ocupării posturilor nedidactice vacante a cauzat perturbarea activităţii din învăţământul superior de stat şi cercetarea ştiinţifică;
• acest deficit de personal periclitează pe termen mediu şi lung performanţa învăţământului superior şi a cercetării ştiinţifice.

» Proiectul de Hotărâre de Guvern privind ocuparea în anul 2013 a posturilor vacante din instituţiile de învăţământ superior şi institutele de cercetare poate fi consultat în întregime AICI (format PDF).
Sursa: MEN

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here