Ministerul Educaţiei a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare. Suspiciunile de plagiat din tezele de doctorat vor fi analizate de comisiile de etică ale universităţilor, care pot decide şi retragerea titlurilor academice obţinute prin lucrări copiate.

Astfel, se abrogă articolul din lege referitor la plagiat, potrivit căruia “se exceptează  sesizările sau contestaţiile care vizează conducători de instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare ori de instituţii publice, membri ai consiliilor de administraţie, ai comitetelor de direcţie, ai consiliilor ştiinţifice sau ai comisiilor de etică ale instituţiilor şi unităţilor de cercetare-dezvoltare ori persoane cu funcţii de demnitate publică, care sunt analizate direct de Consiliul Naţional de Etică“.

Proiectul de ordonaţă prevede şi abrogarea, din lista sancţiunilor pe care le poate propune CNE, a celei constând în retragerea calităţii de conducător de doctorat şi/sau a atestatului de abilitare şi retragerea titlului de doctor.

Modalitatea de retragere a titlului de doctor şi a calităţii de conducător de doctorat şi/sau a atestatului de abilitare vor fi reglementate printr-o OUG de modificare a Legii Educaţiei naţionale nr. 1/2011, care va fi supusă aprobării Guvernului în şedinţa de la începutul lunii februarie 2016.

Ai nevoie de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here