Codul de etică în învățământul preuniversitar, care interzice mult mai clar favoritismul, meditațiile cu elevii din clasă și impunerea de a cumpăra materiale didactice, a fost pus în dezbatere publică de ministerul Educației.

Documentul stabilește, pe categorii, relațiile pe care trebuie să le aibă orice cadru dicatic. Astfel, în relațiile cu elevii, profesorii și învățătorii vor supraveghea activitățile din școală astfel încât să ocrotească sănătatea fizică, psihică și morală a copiilor, să asigure protecția acestora împotriva oricăror forme de agresiune verbală/fizică, abuz, exploatare, neglijență, hărțuire sau discriminare. În plus, în relaţiile cu elevii, dascălii vor avea obligaţia de a elimina orice activitate care generează corupţie.

Art. 5, lit b) eliminarea oricăror activități care generează corupție:

b1) fraudarea examenelor;

b2) solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii de interes privat pentru cadrul didactic, în vederea beneficierii de către educabili de tratament preferențial ori sub amenințarea unor sancțiuni, de orice natură ar fi acestea;

b3) traficul de influență și favoritismul;

b4) oferirea de meditații contra cost, cu proprii educabili, prin constrângere;

c) asigurarea egalității de șanse și promovarea principiilor educației incluzive;

d) susținerea demnității și recunoașterea meritului personal al fiecărui educabil.

Pe lângă aceste interdicții, la art. 9 se prevede că personalul didactic nu are voie să folosească dotările și baza materială din spațiile de învățământ în vederea obținerii de beneficii financiare personale directe sau indirecte.

Activitățile organizate în școli nu trebuie să pună în pericol siguranța elevilor, sau să încurajeze consumul de substanțe psihotrope, de alcool sau să inducă ideea unor pariuri sau jocuri de noroc, sau a materialelor pornografice.

La categoria relațiilor dintre cadrele didactice și părinți, noul cod de etică impune norme specifice:

Art.6. În relația cu părinții/tutorii legali, personalul didactic respectă și urmează următoarele norme de conduită:

a) stabilirea unei relații de încredere mutuală și a unei comunicări deschise;

b) respectarea confidențialității informațiilor și datelor furnizate și a dreptului la viață privată și de familie;

c) nu acceptă sau impune, în relația cu părinții/tutorii sau susținătorii legali, dobândirea/primirea de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile educaționale oferite;

d) poate recomanda auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precădere cele deschise și gratuite, fără a impune achiziționarea celor non-gratuite.

Ministerul Educației a mai încercat, în 2012 și 2014, să modifice normele de conduită ale profesorilor din învățământul preuniversitar, dar proiectele supuse atunci dezbaterii publice nu s-au mai finalizat.

Pentru actualul proiect se așteaptă propuneri sau observații până la data de 17 februarie 2017, la adresa dezbateripublice@edu.gov.ro . Pentru adoptarea proiectului va fi nevoie de votul a cel puțin 31 de membri din totalul de 42 ai Consiliului Național de Etică din cadrul ministerului. Tot atunci când va fi aprobat, vor fi stabilite și sancțiunile specifice prevederilor. Documentul poate fi modificat sau completat oricând, pe parcursul anului, la cererea a cel puțin jumătate din membri.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here