Ministerul Educației vrea să adopte, prin hotărâre de guvern, obligativitatea ca autoritățile locale, care au în subordine unități de învățământ, să ofere burse sociale la un cuantum de cel puțin 150 de lei pe lună.

“Prezentul act normativ are drept scop susținerea activității de învăţare de înaltă performanță, precum și scăderea abandonului școlar al elevilor și asigurarea accesului egal la educație al tuturor copiilor.Astfel, se urmăreşte stabilireaunuicuantum minim unic al burselor la nivel național, necesar autorităților publice locale pentru previzionarea cheltuielilor bugetare în anul școlar următor”, se argumentează în nota de fundamentare a MEC.

Bursele sociale sunt oferite elevilor din grupuri dezavantajate sau vulnerabile, dar fiecare autoritate locală are libertatea de a alege sumele date, în conformitate cu bugetul local. Discuțiile apărute în spațiul public au relevant că elevii defavorizați au aceleași nevoi la școală, dar sumele primite diferă de la un județ la altul, chiar și de la câteva zeci de lei, la câteva sute.

ARTICOL UNIC

„(1) În anul şcolar 2020-2021, cuantumul minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, este de 150 lei.

(2) Bursele se alocă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

(3) Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale pot stabili un cuantum mai mare al burselor, în funcţie de posibilităţile financiare ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale. ”

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here