28 Ianuarie, 2020

Ministerul Economiei vrea să întărească disciplina financiară a unor operatori economici

O ordonanţă pentru modificarea şi completarea OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct, ori indirect, o participaţie majoritară a fost postată în dezbatere public pe pagina ministerului Economiei.

Motivaţia actului este că s-au observat inadvertenţe sau interpretări greşite cu prilejul avizării şi semnării de către ministerul de Finanţe a proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru 2015, astfel că se propun modificări pentru 2016.

Principala modificare a proiectului de ordonanță este legată de termenul de prezentare a bugetelor de venituri și cheltuieli pentru operatorii economici la care unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari, respectiv în termen de 45 de zile de la data aprobării bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi municipiului Bucureşti, după caz.

În cazul operatorilor economici, termenul este tot de 45 de zile, dar acesta curge de la data la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat, dar după consultarea prealabilă a organizaţiilor sindicale, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de fundamentare, organelor administraţiei publice centrale.

Alte modificări se referă la operatorii economici aflaţi în insolvenţă, care nu mai sunt obligaţi să supună spre aprobare Guvernului bugetele de venituri şi cheltuieli, deoarece atribuţiile manageriale în cazul acestora aparţin administratorului judiciar, lichidatorului sau debitorului, după caz. La fel, sunt stipulate reglementări speciale pentru operatorii economici ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare, sau pentru unităţile de cercetare cu personalitate juridică.

Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ Operatorii economici au obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice fundamentări, analize, situaţii, raportări referitoare la indicatorii economico-financiari, astfel:

a) lunar, trimestrial şi anual, operatorii economici reclasificaţi în sectorul administraţiei publice, conform listei publicate de Institutul Naţional de Statistică;

b) lunar, trimestrial şi anual, operatorii economici care funcţionează la nivelul administraţiei publice centrale;

c) trimestrial şi anual operatorii economici care funcţionează la nivelul administraţiei publice locale;

d) anual, de către operatorii economici prevăzuţi la lit. a), b) şi c) aflaţi în stare de lichidare conform prevederilor legale. ”

Proiectul de ordonanţă precizează că are nevoie şi de avizul Consiliului Legislativ de la Guvern.

Ai nevoie de OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Marilena Nedelcu

Marilena Nedelcu este licenţiat al Facultăţii de Litere, Universitatea Bucureşti şi jurnalist cu 20 de ani experienţă, în televiziune, în presa scrisă dar şi pe online.

Fara comentarii

Scrie un comentariu