Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construire și desființare a construcțiilor a fost modificată și actualizată de ministerul Dezvoltării, care a postat proiectul noului act normativ în dezbatere publică. Reprezentanții instituției susțin că vechea lege, Legea nr. 50/1991 era depășită în privința multor termeni, unele aspecte erau neclare sau erau interpretate diferit, iar noile modificări privesc atât aceste aspecte, cât și cele privind o procedură simplificată de autorizare, în sistemul e-guvernare, infomatizarea anumitor proceduri de autorizare.

“De asemenea, la nivelul teritoriului național se constată un fenomen îngrijorător de construire fără respectarea prevederilor legale din domeniul construcțiilor (și ale urbanismului) și din cauza amenzilor scăzute sau neclarității prevederilor referitoare la disciplină, sens în care este necesară clarificarea prevederilor legale referitoare la control și introducerea unor mecanisme care să stopeze construirea ilegală”, mai argumentează ministerul Dezvoltării în expunerea de motive a proiectului.

Potrivit art. 20, alin. (1) din propunerea legislativă, se pot executa fără autorizație de construire:

 • lucrări pentru amplasarea de tonete și pupitre acoperite sau închise, destinate difuzării și comercializării presei, cărților și florilor, care sunt amplasate direct pe sol, fără fundații și platforme, în suprafață de maxim 12 mp, în baza avizului de amplasare și care nu determină congestionarea sau blocarea traficului pietonal pe trotuar, fără racorduri și/sau branșamente la utilități urbane, cu excepția energiei electrice;
 • lucrări de reparații/reabilitări/retehnologizări, inclusiv modificarea, înlocuirea sau adăugarea de echipamente rețelelor de comunicații electronice, în cazul în care pentru acestea nu sunt necesare și lucrări asupra infrastructurilor fizice de susținere, efectuate de beneficiarii regimului de autorizare generală din domeniul comunicațiilor electronice și/sau de operatorii de rețea;
 • lucrările geofizice de cercetare și prospecțiune a potențialului petroligen, cu respectarea legislației privind protecția mediului: prospecțiuni seismice, vibrare controlată, prospecțiuni gravimetrice, prospecțiuni magnetometrice, prospecțiuni geoelectrice, prospecțiuni radiometrice, teledetecție, în condițiile în care acestea nu presupun foraje sau lucrări de natura lucrărilor de construcții.

În schimb, vor avea nevoie de aviz de amplasare lucrările pentru amplasarea de structuri ușoare demontabile pentru acoperirea terenurilor de sport existente sau destinate desfășurării evenimentelor culturale.

În noul act normativ se regăsește marea majoritate a articolelor privind proceduile de obținere a certificatelor și autorizațiilor de contrucții, numai că acum sunt împărțite în secțiuni și capitole dedicate fiecărei problematici:

 • autorizarea executării lucrărilor de construire/desființare;
 • procedura de autorizare a executării lucrărilor de construire/desființare;
 • certificatul de urbanism;
 • avize și acorduri;
 • autorizația de construire/desființare;
 • elaborarea documentațiilor pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desființare;
 • atribuții ale administrației publice în autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 • prevederi specifice pentru municipiul București;
 • situații particulare în autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Noua lege va fi discutată în Guvern, apoi va fi trimisă celor două camere ale Parlamentului, urmând să fie aplicată, cu alte amendamente sau modificări aduse pe acest parcurs, dacă va fi votată de Camera Deputaților și promulgată apoi de președintele țării. 

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here