Un proiect de ordonanţă de urgenţă, iniţiat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului urmează să modifice Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi alte normative, astfel încît activitatea cadastrală urmează să treacă în atribuţiile acestui minister.

După cum se arată în Nota de fundamentare, prin Legea nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturii) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, statul român şi-a asumat responsabilitatea realizării cadastrului general în scopul înscrierii din oficiu în cartea funciară a proprietăţilor imobiliare.

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară asigură preşedinţia Consiliului Infrastructurii Naţionale pentru Informaţii Spaţiale în România (Consiliul INIS), componenta prin care România are ca atribuţii crearea şi actualizarea evidenţei parcelelor de terenuri la nivel naţional. Astfel, Agenţia va pune în aplicare prevederile din Programul de guvernare 2009-2012, referitoare la introducerea cadastrului unitar pe cheltuiala statului, intabularea tuturor suprafeţelor agricole şi forestiere, sprijinirea autorităţilor executive ale administraţiei publice locale pentru întocmirea registrelor parcelare ale terenurilor, realizarea infrastructurii de date spaţiale în vederea asigurării suportului informaţional necesar adoptării unor decizii fundamentate cu privire la limitele unităţilor administrativ-teritoriale, clarificarea regimului proprietăţii.

Potrivit proiectului de act normativ, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară urmează să fie organizată ca instituţie publică cu personalitate juridică, unica autoritate

în domeniu, aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Mai semnalăm o modificare cu care urmează să fie amendat textul Legii cadastrului, şi anume faptul că tarifele şi încasările Agenţiei Naţionale şi ale unităţilor subordonate nu sunt purtătoare de TVA.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here