22 Octombrie, 2019

Ministerul de Finanţe: Proiect de OUG pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

Ministerul Finanţelor Publice a publicat în data de 8 august, pe site-ul propriu, în rubrica « Transparenţă decizională », un proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Potrivit proiectului de OUG, Ministerul Finanţelor va bloca alimentarea veniturilor cuvenite din cote defalcate din impozitul pe profit şi TVA pentru primăriile care au primit bani de la Fondul de rezervă în timpul Guvernului Ungureanu şi i-au utilizat pentru alte destinaţii. 

Astfel, pentru recuperarea la bugetul de stat a sumelor constatate de organele de control ale Curţii de Conturi şi ale Ministerului Finanţelor Publice, prin actul normativ se propune ca „direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv direcţia generală a finanţelor publice a Municipiului Bucureşti să sisteze alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit şi cu sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale la unităţile administrativ-teritoriale care au beneficiat de sume de la bugetul de stat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 255/2012 şi le-au utilizat pentru finanţarea altor cheltuieli decât cele prevăzute de acest act normativ, până la restituirea integrală a sumelor respective la bugetul de stat”, potrivit notei de fundamentare a proiectului de OUG.

Potrivit documentului, dacă restituirea integrală, într-o singură lună, a sumelor, afectează funcţionarea unităţilor administrativ-teritoriale, atunci se poate aproba eşalonarea lunară sumelor de restituit la bugetul de stat, în tranşe egale, până la sfârşitul anului 2012, de către direcţiile generale ale finanţelor publice, prin decizie a directorului şi pe baza analizei efectuate asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale, la solicitarea justificată a ordonatorului principal de credite.

Eşalonarea îşi încetează efectele şi direcţiile generale ale finanţelor publice sistează alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit şi sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale dacă ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale nu achită o tranşă lunară la termenul stabilit.

Cotele defalcate din impozitul pe venit şi sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate, vor fi alocate bugetelor locale beneficiare numai pentru achitarea acestor obligaţii, se mai arată în proiect.

Context

Prin Hotărârea Guvernului 255/2012 a fost alocată, cu derogare de la Legea 500/2002 privind finanţele publice, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, suma de 648,23 milioane de lei unui număr de 1.657 de primării, specificându-se că destinaţia o reprezintă plata de arierate aferente unor cheltuieli curente şi de capital, precum şi co-finanţarea unor proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile.

Ulterior, Guvernul Ponta a adoptat OUG 15/2012 prin care a decis că sumele rămase neutilizate până la data de intrare în vigoare a ordonanţei, 8 mai 2012, de către primăriile respective, să fie restituite la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.

Executivul a motivat că alocarea de fonduri către primării prin Hotărârea Guvernului 255/2012 s-a făcut nerespectând prevederile legale menţionate, creând un prejudiciu la bugetul de stat.

Curtea Constituţională a decis însă că prevederile OUG 15/2012 sunt constituţionale în măsura în care se aplică sumelor rămase neutilizate de cître unităţile administrativ-teritoriale care nu au înregistrat arierate şi nu aveau în derulare proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile.

Potrivit MFP, pentru punerea în aplicare a Deciziei Curţii Constituţionale s-au constituit echipe mixte de control din reprezentanţi ai Curţii de Conturi şi Ministerului Finanţelor PubliceAgenţia Naţionala de Administrare Fiscală, sub coordonarea Curţii de Conturi, care au efectuat o verificare la toate unităţile administrativ-teritoriale beneficiare de sume de la bugetul de stat şi s-a constatat că suma de 167,7 milioane lei a fost utilizată pentru finanţarea altor cheltuieli decât cele prevăzute de actul normativ şi, prin urmare, trebuie restituite la bugetul de stat.

Ce mai cuprinde proiectul de OUG?

Potrivit notei de fundamentare a proiectului de OUG, MFP doreşte completarea art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât, din bugetul activităţii de privatizare, să fie suportate şi cheltuielile legate de plata serviciilor contractate de autoritatea publică tutelară cu un expert independent, persoană fizică sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, pentru întreprinderile publice la care selecţia este obligatorie.

Proiectul mai cuprinde reglementări cu privire la:

- modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizării şi desfăşurării activităţilor legate de procesul de privatizare, derulate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, aprobată prin Legea nr. 57/2003.

- modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2011, în sensul eliminării obligaţiei organizării controlului financiar de gestiune pentru operatorii economici cu capital privat.

-  repartizarea profitului Companiei Naţionale „Loteria Română”.

-  contribuţia trimestrială reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 104/2009 şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011.

-  statutul absolvenţilor 2012 ale instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională

modificarea Legii nr. 246/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României

- utilizarea echivalentului în lei al sumelor în valută încasate de Ministerul Finanţelor Publice reprezentând plăţi efectuate de Japan Tabacco Internaţional (JTI) în baza acordurilor de cooperare încheiate între Comisia Europeană, Statele Membre semnatare şi JTI.

-  activitatea şi exploatarea jocurilor de noroc.

Descarcă  nota de fundamentare a proiectului de OUG, iniţiat de MFP! Click AICI!

Descarcă proiectul de OUG al MFP! Click AICI!

Surse: Ministerul Finanţelor Publice, incont.ro

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu