Ministerul Apărării Naționale modifică, prin hotărâre de guvern, condițiile de acordare a drepturilor de transport, pe teritoriul naţional, ale personalului din instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

Proiectul de hotărâre, supus dezbaterii publice până la adoptare, schimbă, în primul rând, condițiile de decontare a transportului pentru personalul mutat în interes de serviciu într-o altă localitate decât cea de domiciliu sau de reşedinţă, modificarea constând în faptul că se  înlocuiește sistemul de decontare a cheltuielilor efectuate pentru deplasarea la şi de la locul de muncă cu acordarea contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare diferenţiată în funcţie de distanţa dintre locul de muncă şi localitatea de domiciliu şi sau de reşedinţă.

Art. 9. – (1) Personalul are dreptul, în condiţii stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei hotărâri, la utilizarea gratuită a mijloacelor de transport din înzestrarea instituţiilor de apărare, ordine publică şi securitate naţională, cu încadrarea în drepturile de rulaj sau, după caz, de combustibil stabilite, la decontarea cheltuielilor de transport sau la acordarea contravalorii transportului sub forma unei sume forfetare.

De asemenea, proiectul prevede acordarea unei sume forfetare pentru concediul de odihnă.

Art. 12. – Personalul militar, poliţiştii şi poliţiştii de penitenciare au dreptul, anual, la acordarea contravalorii transportului pentru efectuarea concediului de odihnă sub forma unei sume forfetare, în procent de 25% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Ofițerii de rang înalt au dreptul să călătorească la clasa I, cu trenul sau cu avionul, iar ceilalți angajați, la clasa a II-a sau la clasa economic.

Art. 2. – Pe timpul deplasării în interes de serviciu şi în alte situaţii prevăzute în prezenta hotărâre, personalul are dreptul să călătorească cu:

a) mijloace de transport public feroviar, aerian, naval sau rutier;

b) mijloace de transport în comun – autobuze urbane, microbuze, tramvaie, troleibuze, trenuri de metrou, mijloace specifice de transport pe cablu;

c) mijloace de transport din înzestrarea instituţiilor de apărare, ordine publică şi securitate naţională;

d) autovehicule/ambarcaţiuni deţinute legal.

Art. 3. – Personalul are dreptul să călătorească cu mijloace de transport public feroviar în interes de serviciu şi în alte situaţii prevăzute în prezenta hotărâre, după cum urmează:

  1. înalţii funcţionari publici, persoanele care ocupă funcţii asimilate acestora şi ofiţerii – cu orice fel de tren, la tariful clasei 1, indiferent de distanţă;
  2. categoriile de personal neprevăzute la lit. a) – cu orice fel de tren, la tariful clasei a 2-a, pe distanţe de până la 300 km inclusiv şi la tariful clasei 1 pe distanţe mai mari de 300 km.

Art. 5. – (1) înalţii funcţionari publici, persoanele care ocupă funcţii asimilate acestora, generalii, amiralii, chestorii, inspectorii generali, directorii generali/directorii generali adjuncţi/similari şi inspectorii şefi au dreptul să călătorească cu avionul în interes de serviciu, la clasa economică, pe orice distanţă.

(2) Categoriile de personal neprevăzute la alin. (1) au dreptul să călătorească cu avionul în interes de serviciu, la clasa economică, pe orice distanţă, cu aprobarea prealabilă a comandantului/şefului/directorului unităţii/structurii.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here