Un proiect de ordonanţă de urgenţă, iniţiat de MADR, propune pentru modificarea şi completarea Legii nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală. Aplicarea măsurilor prevăzute de proiectul de act normativ este, în viziunea autorilor, de natură să deblocheze organizarea alegerilor pentru camerele agricole zonale şi constituirea camerelor agricole la nivel judeţean, regional şi naţional.

Nota de fundamentare a proiectului de act normativ arată că Legea nr.283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, răspunde cerinţelor de descentralizare, profesionalizare şi autonomie a activităţilor din agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală. Acest act normativ produce efecte în prezent, prin dispoziţii referitoare la termene calendaristice pentru organizarea unor structuri instituţionale, precum şi la desfăşurarea efectivă a proceselor de înfiinţare şi funcţionare a camerelor agricole la nivel zonal, judeţean, regional şi naţional.

Cu toate acestea, în textul legii au fost identificate neconcordanţe în cuprinsul dispoziţiilor privitoare la organizarea alegerilor pentru camerele agricole zonale, la sistemul electiv, la atribuţiile şi finanţarea camerelor agricole, prezentate de MADR astfel:

● Comitetul Naţional de Iniţiativă a fost numit prin hotărâre a Guvernului în luna martie 2011, în condiţiile în care legea care a intrat în vigoare în ianuarie 2011, stabileşte un termen de 10 zile de la data intrării în vigoare pentru înfiinţarea acestui Comitet.

● Acest lucru atrage după sine nerespectarea termenelor de desfăşurare a altor acţiuni dispuse de lege.

● Nerespectarea termenului de 10 zile de la înfiinţarea Comitetului Naţional de Iniţiativă, pentru aprobare prin ordin a sumelor necesare organizării primelor alegeri, precum şi modalităţile de decontare a acestora.

● Prin evaluările făcute la nivel teritorial, s-a constatat că nu poate fi respectată dispoziţia referitoare la numărul de 243 electori arondaţi unei secţii de votare

● Dispoziţiile existente în lege privind incompatibilităţile pentru funcţiile de membri ai birourilor permanente ai colegiilor camerelor agricole, nu prevăd obligaţia opţiunii pentru una dintre aceste funcţii, ceea ce face ca, în urma alegerilor să nu se poată constitui aceste structuri de conducere a camerelor agricole.

● Normele metodologice de aplicare a Legii nr.283/2010 nu au fost adoptate nici până în prezent, deşi termenul de adoptare a fost de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii.

● Termenul stabilit pentru organizarea alegerilor, de 120 de zile de la data intrării în vigoare a legii, respectiv luna mai 2011, nu poate fi respectat.

În condiţiile menţionate mai sus, se impune modificarea urgentă şi armonizarea în consecinţă a acestor dispoziţii.

Schimbări preconizate

Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă propune măsuri pentru amendarea textului actual al legii, pentru a se asigura cadrul necesar desfăşurării alegerilor pentru colegiile camerelor agricole zonale şi organizării camerelor agricole la nivel judeţean, regional şi naţional.

Se propun următoarele modificări în text referitoare la:

– numărul de electori arendaţi la fiecare secţie de votare;

– înlocuirea preşedintelui biroului permanent al colegiului camerei agricole zonale de către vicepreşedinte în şedinţele colegiului judeţean al camerei agricole judeţene;

– incompatibilitatea funcţiilor de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar al biroului permanent al

camerei agricole zonale cu funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar al colegiului judeţean, regional şi naţional şi al funcţiilor din biroul permanent al colegiului judeţean al camerei agricole judeţene, cu funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte sau secretar al colegiului zonal, judeţean şi naţional;

– incompatibilitatea funcţiilor din biroul permanent al camerei agricole regionale, cu funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte sau secretar al colegiului zonal, judeţean şi naţional şi incompatibilitatea funcţiilor din biroul permanent al Colegiului Naţional al Camerei Agricole

Naţionale cu funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte sau secretar al colegiului zonal, judeţean şi regional;

– faptul că o persoană poate candida pentru un singur colegiu zonal al camerei agricole judeţene şi pe o singură listă.

– frecvenţa şi modul de stabilire a şedinţelor de întrunire a colegiilor judeţene ale camerelor agricole judeţene;

– alegerea şi componenţa biroului permanent al colegiului camerei agricole judeţene, regionale şi al Camerei Agricole Naţionale;

– constituirea aparatulului tehnic operaţional al camerelor agricole zonale şi judeţene prin preluarea personalului de la camerele agricole judeţene din subordinea consiliilor judeţene înfiinţate potrivit Hotărârii Guvernului nr.1609/2009 privind înfiinţarea camerelor agricole

judeţene prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene şi a patrimoniului

acestora;

– termenul limită de organizare a alegerilor de către Comitetul Naţional, comitetele regionale şi judeţene de iniţiativă;

– posibilitatea depunerii candidaturii de către membrii Comitetelor de iniţiativă judeţene, regionale, respectiv naţional, primarii şi viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii Consiliilor judeţene la alegerile pentru colegiile camerelor agricole zonale, judeţene, regionale şi naţională, cu condiţia suspendării din funcţie cu 45 de zile înainte de data alegerilor;

– incompatibilitatea calităţii de membru al biroului permanent al colegiului camerei agricole zonale,

judeţeană, regională sau naţională cu funcţia de primar, viceprimar, preşedinte, vicepreşedinte al Consiliilor judeţene;

– îndeplinirea de către Camera Agricolă Naţională a funcţiei de consultare, ca partener de dialog instituţional al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerului Mediului şi Pădurilor, precum şi al structurilor locale sau centrale aflate în subordinea, în coordonarea ori sub autoritatea celor două instituţii ale administraţiei publice centrale.

– modalitatea de stabilire a listei camerelor agricole zonale, judeţene şi regionale;

– abrogarea anexei nr.4.

MADR propune şi o hotărâre de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de punere în aplicare a prevederilor proiectului de act normativ.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here