Ministerul Agriculturii a postat în dezbatere publică un proiect de ordin prin care se schimbă condițiile de folosință a terenurilor agricole situate în extravilanul localităţilor, pentru suprafețele mai mari de 1 hectar fiind necesar avizul unui director de specialitate din cadrul ministerului.

Actul normativ nu se va referi la suprafețele agricole din categoria pajiștilor.

Art. 4 – Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor agricole situate în extravilanul localităţilor se aprobă după cum urmează:
  • a) prin decizia directorului direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru suprafeţele de teren de peste 1 ha. Modelul deciziei privind aprobarea schimbării categoriei de folosinţă este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură.
  • b) prin decizia directorului direcției pentru agricultură județeană pentru suprafeţele de teren de până la 1 ha, inclusiv. Modelul deciziei privind aprobarea schimbării categoriei de folosinţă este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură.
La art. 9 se prevede că în cazul terenurilor arabile cu suprafața de până la 1 ha, deținute în proprietate de către persoane fizice, schimbarea categoriei de folsință se realizează pe baza unei simple declarații.

De asemenea, proiectul prevede și procedura de redare în circuitul agricol a terenurilor scoase temporar din circuitul agricol, situate în extravilan.

Art. 6
(1) Redarea în circuitul agricol a terenurilor scoase temporar din circuitul agricol situate în extravilan se face în termenul prevăzut la art. 93 alin. (3) din lege. Termenul de un an se calculează de la data expirării perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol prevăzută în decizia de aprobare a scoaterii temporare din circuitul agricol sau în decizia de prelungire a perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol.

(2) Redarea în circuitul agricol a terenurilor scoase temporar din circuitul agricol situate în extravilan se poate face înainte de expirarea perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol aprobată, cu respectarea dispozițiilor art. 93 alin. (3) din lege.

(3) Constatarea executării/neexecutării lucrărilor necesare pentru aducerea terenului la categoria de folosință avută anterior aprobării, în vederea redării în circuitul agricol, se face de către reprezentanții structurilor subordonate, prin încheierea procesului-verbal de constatare a situației din teren.

(4) Procesul-verbal de constatare a situației din teren, în cazul constatării neexecutării lucrărilor prevăzute la alin. (3) se transmite, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestuia, către structurile din cadrul direcțiilor pentru agricultură județene cu atribuții privind constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege.

Proiectul de ordin va sta în dezbatere publică timp de zece zile, până la mijlocul acestei luni, timp în care se vor primi observații și propuneri, apoi va fi adoptat de ministrul Agriculturii.

Ai nevoie de Legea fondului funciar nr. 18/1991? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here