Crescătorii români de ovine vor primi câte un leu pentru fiecare kilogram de lână vândută, conform schemei de ajutor de minimis întocmită de Ministerul Agriculturii.

Fiecare cioban care va îndeplini condițile eligibile va primi câte 15.000 de euro, suma alocată proiectului fiind de 36 de milioane de lei, de la bugetul de stat. Ajutoarele ar urma să ajungă la beneficiari începând cu 2018.

Conform documentului postat pentru 10 zile în dezbatere publică pe pagina de web a ministerului Agriculturii, Hotărârea pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”  prevede toate condițiile, modul de acordare, dar și modalitățile de verificare și control pentru acest program.

Art. 6

  • alin. (2) Valoarea sprijinului financiar reprezentând ajutor de minimis este de 1 leu/kg lână și se acordă beneficiarilor prevăzuți la art.4 alin.(2), în condițiile prevăzute la art. 5;
  • (3) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

 

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor într-o singură tranşă anuală aferentă anului de cerere, după îndeplinirea condiţiilor menţionate. În cazul nerespectării prevederilor legale, beneficiarii schemei de minimis vor restitui contravaloarea sprijinului financiar, la care se vor adauga dobânzi și penalităţi de întârziere de la data încasării, conform Codului de procedură fiscală.

Pentru a se încadra în condițiile de acordare a ajutorului de minimis pentru comercializarea lânii, beneficiarii trebuie:
  • a) să dețină o exploataţie de ovine înregistrată în Registrul Național al Exploatațiilor, astfel cum e prevăzut în Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 40/2010;
  • b) să facă dovada comercializării cantității de lână pentru care solicită acordarea sprijinului către un centru de colectare a lânii sau o unitate de procesare a lânii.
Art. 1,
alin. (3) Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor categorii de ajutoare:
  • a) ajutoarelor a căror valoare este fixată pe baza preţului sau a cantităţii de produse cumpărate sau introduse pe piaţă;
  • b) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
  • c) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.

Dosarele vor fi depuse la direcțiile teritoriale pentru agricultură, care trebuie să țină evidența tuturor beneficiarilor în Registrul unic al ajutoarelor de stat, pe o perioadă de 10 ani fiscali, de la data la care a fost acordat ajutorul.

„Pentru obţinerea sprijinului, solicitanţii înregistraţi în Registrul unic pentru accesarea Programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii şi verificaţi potrivit prevederilor legale au obligaţia să depună la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, documente justificative care să ateste comercializarea producţiei de lână obţinută, până la data de 1 iulie, inclusiv, a anului următor celui în care s-a depus cererea. Documentele justificative sunt factura/fila/filele din carnetul de comercializare, din care să rezulte cantitatea de lână comercializată”, se mai arată în proiect.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here