Ministerul Apărării completează printr-un ordin de ministru condițiile de acordare a sistemului de sprijin al familiilor personalului care participă la acțiuni militare, prin desemnarea unor angajați special pentru sprijinul familiilor angajaților MApN.

„CAPITOLUL II Organizarea şi funcţionarea sistemului de sprijin familial” – Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. – Organizarea şi funcţionarea sistemului de sprijin familial se realizează pentru depăşirea unor situaţii deosebite, vizându-se adaptarea la schimbările şi solicitările provocate de pregătirea misiunii, executarea acesteia şi reintegrarea în familie/comunitate după întoarcerea din misiune a personalului armatei.”

La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. – (1) Sprijinul familial funcţionează în perioada de pregătire, pe timpul executării misiunii şi după încetarea misiunii, astfel:

  1. a) pe o durată de 3 luni, pentru acţiunile militare cu durată de minimum 6 luni;
  2. b) pe o durată de 1 săptămână, pentru acţiunile militare cu durată de până la 6 luni.”

Conform noului ordin, responsabilul pe linia sprijinului familial asigură, când este cazul, legătura dintre familia personalului participant la acţiuni militare al structurii din care face parte, Comitetul de sprijin familial şi Grupul voluntar de sprijin familial. Din Comitetul de sprijin familial vor face parte reprezentanţi ai microstructurilor de personal, logistică, operaţii, comunicaţii şi informatică, asistenţă medicală, asistenţă psihologică, asistenţă religioasă şi relaţii publice

La articolul 23, partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 23. – (1) Pentru acţiunile militare cu durata de minimum 6 luni, activităţile de informare şi educare instituţională se desfăşoară astfel:

  • pe timpul misiunii, la jumătatea perioadei de dislocare, pe parcursul unei zile, numai cu familiile personalului participant, concentrat pe furnizarea de informaţii despre desfăşurarea misiunii, pe gestionarea problemelor familiale şi modalităţile de atenuare a stresului generat de aceasta şi pe probleme de pregătire a familiei în vederea întoarcerii celui plecat în misiune;”

La articolul 23 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins: (2) Pentru acţiunile militare cu durata de până la 6 luni, activităţile prevăzute la alin. (1) se execută conform specificului misiunii, după caz, fară luarea în considerare a termenelor prevăzute la art. 23 alin. (1).”

După perioada de dezbatere publică de 10 zile de la data publicării, ordinul va fi adoptat de ministrul Apărării și publicat în Monitorul Oficial, partea I, pentru a intra în vigoare.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here