Ministerul Culturii, prin Institutul Naţional al Patrimoniului (INP), lansează un nou apel de finanţare, pentru punerea în siguranţă a monumentelor istorice aflate în pericol şi pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice ale intervenţiilor asupra monumentelor istorice.

Suma disponibilă pentru începerea acestui apel este de 3 milioane de lei, cu derulare în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi 30 noiembrie 2024, potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii. Finanţarea proiectelor selectate urmează să fie asigurată prin Timbrul Monumentelor Istorice (TMI).

În cadrul acestui apel, pot beneficia de finanţare şi cofinanţare persoanele fizice şi persoanele juridice de drept public sau privat, care au calitatea de proprietar, titular al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă, pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare a unui monument istoric.

Finanțările pentru monumentele istorice se acordă doar în condiţiile în care beneficiarul deține minimum 10% din valoarea totală a sumei solicitate.

Subprogramele pentru care vor fi acordate finanţări nerambursabile şi sumele disponibile sunt următoarele:

  • sub programul proiectare – elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice, în vederea solicitării de finanţări în viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene (2021-2027) şi în cadrul diferitelor programe naţionale – 1.000.000 lei;
  • sub programul intervenţii de urgenţă (ante şi post-dezastru) – 1.500.000 lei.

Termenul limită pentru înscrierea proiectelor, în această sesiune de finanțare, este 14 decembrie, ora 14.00, iar depunerea cererilor de finanţare se va face exclusiv online, începând cu data de 17 noiembrie pe platforma https://tmi.patrimoniu.ro

În comunicat, este precizat și faptul că suma alocată pentru soluţionarea contestaţiilor este de 500.000 lei, constituită conform Procedurii privind acordarea de finanţări din fondurile obţinute din aplicarea timbrului monumentelor istorice reglementată prin HG 691/2019.

Priorităţile anuale ale Ministerului Culturii, prin Institutul Naţional al Patrimoniului, în vederea finanţării prin TMI, sunt:

  • punerea în siguranţă a monumentelor istorice aflate în pericol;
  • angajarea comunităţilor patrimoniale şi a comunităţilor locale în protejarea monumentelor istorice;
  • contribuţia la programe naţionale şi internaţionale dedicate patrimoniului cultural.

Vezi aici Procedura privind acordarea de finanțări

Vezi aici HG 691/2019

Vezi aici HG 1502/2007

Veizi aici alte articole despre monumente istorice

www.lege5.ro

Rapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here