Guvernul a pregătit măsurile fiscal-bugetare cuprinse într-un proiect de Ordonanţă pus în dezbatere de Ministerul Finanţelor. Printre măsuri se numără scăderea pragului la microîntreprinderi de la 1 milion de euro, la 500.000 euro. Aşa încât, microîntreprinderile care trec de acest prag vor plăti impozit pe profit de 16%. 

„Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 500.000 euro, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depăşit această limită”, se arată în proiectul de OUG.

Microîntreprinderile care devin plătitoare de impozit pe profit ca urmare a reducerii plafonului privind nivelul veniturilor realizate, de la 1.000.000 euro la 500.000 euro, comunică organelor fiscale competente ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal 2022.

O altă măsură se referă la venitul impozabil lunar din pensii. Se stabileşte prin deducerea din venitul din pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 de lei și, după caz, a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit prevederilor titlului V – Contribuţii sociale obligatorii.

Proiectul mai prevede că persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii, de până la suma de 4.000 de lei lunar, inclusiv, precum şi pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Pensionarii vor datora CASS  numai pentru partea care depășește suma lunară de 4.000 de lei.

Se mai propune cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru livrarea de energie termică în sezonul rece, destinată următoarelor categorii de consumatori:

  1. populaţie;
  2. spitale publice şi private, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unităţi de învăţământ publice și private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  3. organizaţii neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum şi unităţile de cult, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată;
  4. furnizori publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.”

Proiectul de OUG poate fi consultat AICI. 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here