Având în vedere necesitatea punerii în aplicare a unei măsuri de combatere a fraudei fiscale, respectiv taxarea inversă, pentru livrarea în interiorul ţării a unor bunuri dintr-un anumit sector economic, respectiv din sectorul comercializării cerealelor şi plantelor tehnice, Ministerul Finanţelor Publice a elaborat proiectul Ordonanţei de urgenţă pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor prevederi  financiar-fiscale.

Această ordonanţă de urgenţă va fi supusă aprobării Guvernului în condiţiile în care pe data de 27 mai 2011 România va obţine, conform procedurii tacite, autorizarea de către Consiliul Uniunii Europene pentru aplicarea taxării inverse pentru cereale şi plante tehnice.

Aşa cum se precizează în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale a fost instituit cadrul legal pentru aplicarea taxării inverse pentru livrarea de bunuri din următoarele categorii: cereale, plante tehnice, legume, fructe, carne, zahăr, făină,

pâine şi produse de panificaţie, astfel cum sunt stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea preşedintelui AgenţieiNaţionale de Administrare Fiscală.

Implementarea unei astfel de măsuri este condiţionată de autorizarea României, de către Consiliul Uniunii Europene, pentru aplicarea unei măsuri speciale de derogare de la articolul 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 54/2010, taxarea inversă se aplică începând cu a 10-a zi următoare comunicării de către Consiliul Uniunii Europene a aprobării derogării pentru aplicarea acestor prevederi, până la data de 31 decembrie 2011. De asemenea, potrivit

Ordonanţei de urgenţă nr. 54/2010, Ministerul Finanţelor Publice va publica pe site-ul său oficial www.mfinante.ro data comunicării decătre Consiliul Uniunii Europene a aprobării derogării.

Având în vedere recomandările serviciilor Comisiei Europene în contextul demersurilor aferente autorizării României pentru aplicarea măsurii derogatorii de la prevederile Directivei 2006/112/CE, autorităţile române au limitat sfera bunurilor pentru care au solicitat derogarea, numai la anumite bunuri din categoria cerealelor şi a plantelor tehnice, respectiv: grâu, secară, orz, porumb, soia, rapiţă, floarea-soarelui şi sfeclă de zahăr.

Schimbari preconizate

Având în vedere necesitatea combaterii în regim de maximă urgenţă a fraudei fiscale în domeniul comercializării cerealelor şi plantelor tehnice prin implementarea taxării inverse pentru livrarea bunurilor din aceste categorii înainte de începutul perioadei de recoltare, în care se manifestă cu preponderenţă fenomenele evazioniste, măsura va fi aplicată începând cu data de 1 iunie 2011.

Conform angajamentelor asumate de România ca urmare a solicitărilor serviciilor Comisiei Europene în contextul procedurilor aferente obţinerii autorizării pentru aplicarea acestei măsuri, taxarea inversă pentru livrarea bunurilor din categoria cerealelor şi a plantelor tehnice

se aplică pe o perioadă de doi ani de la data intrării în vigoare a acesteia, mai exact până la data de 31 martie 2013 inclusiv.

O altă măsură prevăzută de proiectul de act normativ vizează restrângerea sferei categoriilor de bunuri pentru care România a solicitat autorizarea pentru aplicarea unei măsuri speciale de derogare de la prevederile articolului 193 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, numai pentru anumite bunuri din categoria cerealelor şi a plantelor tehnice, respectiv grâu, secară, orz, porumb, soia, rapiţă, floarea-soarelui şi sfeclă de zahăr, ţinând seama de recomandările serviciilor Comisiei Europene în contextul demersurilor aferente unei astfel de autorizări.

Impactul asupra mediului de afaceri

Proiectul de ordonanţă de urgenţă vizează punerea în aplicare a unei măsuri de combatere a fraudei fiscale, respectiv taxarea inversă, pentru livrarea în interiorul ţării a unor bunuri dintr-un anumit sector economic, respectiv din sectorul comercializării cerealelor şi plantelor tehnice.

Implementarea taxării inverse pentru livrarea în interiorul ţării a bunurilor din categoria cerealelor şi aplantelor tehnice va avea un impact pozitiv asupra mediului de afaceri, în special pentru persoanele impozabile corecte care activează în acest sector şi va descuraja activităţile frauduloase ale operatorilor care acţionează pe aceste pieţe.

Prin proiectul prezentat, se propune modificarea următoarelor acte normative:

– Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54 din 23 iunie 2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale.

Sursa: www.mfinante.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here