Ministerul Finanţelor Publice a supus dezbaterii un proiect de hotărâre pentru aprobarea accizei specifice exprimată în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete, conform unui anunţ publicat pe site-ul instituţiei.

În cadrul proiectului de act normativ se reglementează aspectul potrivit căruia, începând cu data de 1 aprilie 2013, nivelul accizei specifice, exprimată în echivalent euro /1.000 de ţigarete, prevăzut în coloana 2 din Anexa nr. 6 la titlul VII „Accize şi alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este de 56,71 euro/1.000 ţigarete.

Conform notei de fundamentare a proiectului de hotărâre MFP, această modificare este necesară datorită faptului că prin O.G. nr. 8/2013 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, s-a devansat calendarul de majorare al accizei minime pentru ţigarete de la 1 iulie 2013 la 1 aprilie 2013.

Preţul mediu ponderat de vânzare cu amănuntul (WAP) aferent anului 2012, calculat în conformitate cu prevederile alin. (5) al art. 177 din Codul fiscal, este de 131,9539 euro/1.000 ţigarete, respectiv 11,9347 lei/pachet.

Nivelul accizei specifice, exprimat în euro/1.000 ţigarete, cu aplicabilitate de la 1 aprilie 2013 până la 31 martie 2014 inclusiv, a fost determinat utilizând următoarea formulă:

Acciza specifică = acciza totală la 1 iulie 2013 (acciza ad valorem la 1 aprilie 2013 x WAP aferent anului 2012)

Astfel, potrivit mecanismului de calcul reglementat la art. 177 alin. (3) din Codul fiscal, nivelul accizei specifice aferent perioadei 1 aprilie 2013 – 31 martie 2014 inclusiv, exprimat în euro/1.000 ţigarete, este:

AS = 81,78 – (19/100 * 131,95) = 56,71 euro/1.000 ţigarete.

Totodată, nivelul accizei totale pentru ţigarete, cu aplicabilitate în perioada 1 aprilie 2013 – 31 martie 2014 inclusiv, se va majora de la 79,19 euro/1.000 ţigarete la 81,78 euro/1.000 ţigarete, conform Anexei nr. 6 la titlul VII „Accize şi alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Procentul legal aferent accizei ad valorem, aplicat asupra preţului de vânzare cu amănuntul, în vigoare în perioada 1 aprilie 2013 – 31 martie 2014 inclusiv, este de 19% faţă de 20% cât este în prezent.

Consultă integral nota de fundamentare a proiectului de hotărâre! Click aici!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here