Ministerul Finanţelor Publice a lansat astăzi, 21 noiembrie 2012, un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, conform unui anunţ publicat pe pagina web a instituţiei.

Conform notei de fundamentare a propunerii legislative, se consideră necesară atât aplicarea procedurii de decertificare pentru cheltuielile care deja au fost certificate Comisiei Europene până în prezent, cât şi deducerea procentuală definitivă a unor sume, calculate ca urmare a aplicării acestor corecţii pentru cheltuielile incluse în declaraţiile curente, care urmează să fie certificate către CE, până la implementarea completă a contractelor de achiziţie publică afectate.

Consultă integral proiectul MFP! Click aici!

Prin scrisoarea ARES (2012) nr. 944610/03.08/2012, Comisia Europeană a solicitat autorităţilor române aplicarea de corecţii financiare pentru patru programe operaţionale (POS Mediu, POS Regional, POS Transport şi POS Creşterea Competitivităţii Economice), ca urmare, în principal, a problemelor constate în derularea procedurilor de achiziţii publice de către beneficiarii acestor programe.

Astfel, CE a propus, atât pentru cheltuielile deja certificate, cât şi pentru cele care urmează să fie certificate, aplicarea unui procent de corecţie financiară care variază între 10 şi 25%, diferenţiat pe programe operaţionale şi axe prioritare în cadrul aceluiaşi program, aplicabil pentru toate contractele de achiziţie publică care au fost lansate în SEAP până la data de 1 octombrie 2011 de beneficiarii acestor programe.

Proiectul de act normativ are în vedere, în primul rând, adoptarea unor măsuri de sprijin pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene, atât către beneficiari, cât şi de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, prin introducerea unor măsuri de prevenire a apariţiei neregulilor şi în special a fraudelor.

Totodată, se urmăreşte:

– introducerea, în cadrul naţional de reglementare, a unor prevederi privind constituirea unor obligaţii privind raportările financiare din partea autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene şi a autorităţilor de certificare;

– finalizarea cât mai urgent a procedurilor de aplicare a corecţiilor financiare propuse de Comisa Europeană, prin aplicarea procedurii de decertificare, în vederea reluării în cel mai scurt timp a procesului de transmitere a declaraţiilor de cheltuieli către aceasta;

– introducerea unor prevederi care să asigure posibilitatea aplicării şi a unor proceduri specifice de deducere procentuală definitivă sau temporară a unor sume care reprezintă tot corecţii financiare şi asupra declaraţiilor curente de cheltuieli transmise Comisiei Europene.

MFP avertizează că neadoptarea acestui act normativ ar putea conduce la imposibilitatea evitării riscului dezangajării automate a fondurilor la sfârşitul anului 2012, cât şi neasigurarea eventualelor intrări de fonduri de la Comisia Europeană înainte de sfârşitul anului 2012.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here