Ministerul Finanţelor Publice a supus dezbaterii un proiect amplu de ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene în cadrul căuia sunt propuse modificări în ceea ce priveşte:

– eşalonarea la plată;

– consultanţii fiscali;

– impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale;

– proceduri tranzitorii de stingere a obligaţiilor fiscale;

– reducerea arieratelor unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

– prorogarea unor termene.

În ceea ce priveşte modificările propuse asupra reglementărilor legislative privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală (OG nr. 71/2001 publicată în Monitorul Oficial nr. 538/2001), cea mai importantă dintre acestea o constituie faptul că societăţile comerciale nu vor mai plăti o taxă în contul Camerei Consultanţilor Fiscali, în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, prin abrogarea alineatului 3 al art. 9 din OG nr. 71/2001.

Conform legislaţiei în vigoare, în acest moment CCF îşi acoperă cheltuielile din venituri proprii care se constituie din:

taxa de autorizare a societăţilor comerciale de consultanţă fiscală;

taxa de înscriere în evidenţa Camerei;

cotizaţiile membrilor Camerei;

încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;

donaţii şi sponsorizări;

taxa de înscriere la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal;

alte venituri realizate din amenzi sau activităţi specifice Camerei.

Însă, în cazul adoptării proiectului de ordonanţă, taxa de autorizare a societăţilor comerciale de consultanţă fiscală va fi eliminată.

De asemenea, sunt aduse modificări şi în ceea ce priveşte cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiei, care doresc să desfăşoare activitatea de consultant fiscal în România şi au dobândit această calitate în statul membru de origine. Camera va recunoaşte titlurile de calificare ale acestora, în urma susţinerii unui interviu în faţa Comisiei de evaluare CCF, spre deosebire de forma actuală care prevede susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal.

Camera stabileşte componenţa Comisiei de evaluare, precum şi conţinutul şi modul de desfăşurare a interviului.

Totodată, Comisia de evaluare verifică dacă experienţa dobândită în exercitarea calităţii de consultant fiscal este de natură să acopere în tot sau în parte diferenţele existente între legislaţia fiscală românească şi cea a statului membru de origine în care a fost obţinut titlul de consultant fiscal.

În situaţia în care în urma interviului, Comisia de evaluare constată diferenţe teoretice şi practice semnificative între nivelul de formare profesională a acestuia şi cerinţele de competenţă profesională stabilite prin actele normative româneşti, solicitantul poate opta pentru susţinerea unei probe de aptitudini sau pentru urmarea unui stagiu de adaptare, informând Comisia în acest sens.

Solicitantul informează Camera cu privire la forma juridică de exercitare a profesiei.

Consultă integral proiectul de ordonanţă AICI!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here