Ministerul Finanţelor Publice a publicat în data de 9 august, pe site-ul propriu, în rubrica „Transparenţă decizională”, un proiect de Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi.

Schimbări legislative

I. Modificarea OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale

Prin modificarea acestui act normativ se urmăreşte „eficientizarea funcţionării organismului de supraveghere în interes public, soluţionarea aspectelor privind finanţarea acestui organism şi instituirea supravegherii în interes public a activităţii CECCAR de către acelaşi organism care supraveghează şi activitatea CAFR”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Organismul de supraveghere în interes public este autoritatea competentă în domeniul supravegherii în interes public a activităţii CAFR şi a activităţii membrilor acesteia, adică Consiliul pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (CSPAAS).

O modificare precizată în documentul citat mai sus este aceea că, dintre membrii CSPASS, vor fi excluşi reprezentanţii mediului universitar de profil şi ai mediului de afaceri care, în prezent, nu participă la activităţile CAFR.

De asemenea, se va introduce funcţia de vicepreşedinte al CSPASS. Astfel, durata mandatului preşedintelui şi a vicepreşedintelui va fi de doi ani.

În acelaşi timp, durata mandatului membrilor Consiliului superior al CSPASS va fi de trei ani, cu drept de reînnoire a mandatului o singură dată, astfel încât un membru să poată fi mandatat pe o perioadă maximă de şase ani, faţă de actuala prevedere, de nouă ani.

Deciziile Consiliului superior al CSPAAS se vor adopta prin vot deschis, direct şi personal, prin regula majorităţii simple a celor prezenţi, pentru eliminarea posibilităţii delegării votului unui alt membru al Consiliului.

Comisia de disciplină a Consiliului superior al CSPAAS va fi formată din cinci membri: doi reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice, o persoană cu pregătire juridică desemnată de Ministerul Justiţiei, un reprezentant al CAFR şi unul al CECCAR.

Componenţa se modifică ca urmare a introducerii în sfera supravegherii publice exercitate de acest organism şi a activităţii CECCAR.

Potrivit proiectului de act normativ, hotărârile Comisiei de disciplină se vor lua cu condiţia ca trei membri să fie prezenţi. Numărul de membri se modifică ca urmare a modificării numărului de membri ai Comisiei de disciplină.

Finanţarea CSPAAS se va asigura din contribuţii ale CAFR ŞI CECCAR în proporţie de 60% şi din subvenţii de la bugetul de stat în proporţie de 40%.

Modificarea finanţării se impune din cauza constrângerii legale a instituţiilor cu atribuţii de reglementare membre ale Consiliului superior al organismului de supraveghere de a nu finanţa alte instituţii.

Proporţia de 40% de la bugetul de stat  va rămâne nemodificată.

II. Modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

Proiectul de Ordonanţă iniţiat de MFP precizează că modificările la O.G. 65/1994 sunt în strânsă legătură cu modificările aplicate OUG 90/2008, urmărindu-se îmbunătăţirea cadrului legal privind desfăşurarea activităţii CECCAR, precum şi asigurarea conformităţii cu prevederile Directivelor 2006/123/CE şi 2005/36/CE.

Astfel, în proiectul de act normativ sunt prevăzute noi reglementări cu privire la:

* modalităţile de exercitare a profesiei contabile;

* posibilitatea înscrierii la stagiu a absolvenţilor cursurilor de master organizate de facultăţile de profil pe baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie;

* studiile necesare pentru accesul la profesia de expert contabil prin includerea altor studii superioare urmate de studii de nivel master în domeniile finanţe – contabilitate, cu diplomă recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;

* recunoaşterea calităţii de expert contabil sau contabil autorizat persoanelor fizice străine membre ale unor organisme recunoscute pe plan internaţional, distinct de persoanele fizice străine care au calitatea de expert contabil sau contabil autorizat în statul lor de origine;

* accesul la profesia de expert contabil a persoanelor care au dobândit anterior calitatea de contabil autorizat;

* posibilitatea reprezentării CECCAR în cadrul întrunirilor organismelor profesiei contabile europene şi internaţionale şi de către o altă organizaţie profesională;

* modalitatea prin care membrii activi pot deveni membrii inactivi şi invers;

* evidenţa experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi care nu au îndeplinit formalităţile de înregistrare în evidenţele CECCAR sau au domiciliu neidentificat sau statut nedeclarat;

* obligativitatea auditării situaţiilor financiare ale CECCAR;

* obligativitatea publicării pe site-ul CECCAR a acelor hotărâri care nu sunt de interes general şi care nu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Schimbări privind supravegherea profesiei contabile

Consiliul pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (CSPAAS) va fi redenumit Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC).

De asemnea, vor fi precizate domeniile din activitatea CECCAR care sunt supuse supravegherii în interes public.

Descarcă proiectul de Ordonanţă iniţiat de MFP! Click AICI!

Descarcă nota de fundamentare a proiectului! Click AICI!

Sursa: Ministerul Finanţelor Publice

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here