Prin Hotărârea nr. 30/2019, Executivul a aprobat metodologiile pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activități agricole, precum și Metodologia de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004

H.G. nr. 30/2019 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 78 din 31 ianuarie 2019. 

– Au fost aprobate metodologiile pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activități agricole, denumite în continuare norme de venit, precum și Metodologia de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, de care beneficiază persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, denumite în continuare persoane fizice.

ATENŢIE Metodologia de calcul al reducerii normei de venit pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit impune calcularea normei de venit unitare, care este utilizată de persoanele fizice la determinarea normei de venit reduse și a venitului anual, în funcție de producția valorificată prin/către cooperativă.

– Se aprobă Metodologia pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obținute din exploatarea terenurilor agricole, precum și a normelor de venit unitare pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 566/2004 de care beneficiază persoanele fizice.

– Se aprobă Metodologia pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obținute din creșterea și exploatarea animalelor, precum și a normelor de venit unitare pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 566/2004 de care beneficiază persoanele fizice.

ATENŢIEÎn cazul persoanelor fizice/membrilor asocierilor fără personalitate juridică, cultivarea terenurilor cu soiuri de plante pentru producția destinată furajării animalelor deținute de contribuabilii respectivi nu generează venit impozabil potrivit art. 105 alin. (4) din Codul fiscal.

– În anul fiscal 2018, pentru producția valorificată prin/către cooperativa agricolă în anul 2018, contribuabilul, persoană fizică, beneficiază de facilitatea fiscală prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 566/2004 prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice rectificative ori de câte ori este cazul, până la data de 15 martie 2019 inclusiv.

– Începând cu anul fiscal 2019, pentru producția valorificată prin/către cooperativa agricolă, în cursul anului până la data de 31 decembrie a anului de realizare a venitului, contribuabilul, persoană fizică, reduce norma de venit în baza documentelor justificative, potrivit legii, în conformitate cu Metodologia de calcul, prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, până la termenul legal de depunere prevăzut în Codul fiscal.

– Pentru producția valorificată prin/către cooperativa agricolă, după data depunerii Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, prevăzută în Codul fiscal, contribuabilul, persoană fizică, beneficiază de facilitatea fiscală prevăzută la art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice rectificative ori de câte ori este cazul, până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor, în baza documentelor justificative, potrivit legii.

Ce prevede legislaţia primară

Se face, astfel, aplicare la dispoziţiile din Codul fiscal privind calculul și plata impozitului pe veniturile din activități agricole unde, prin art. 107, se dispune că pentru aplicarea prevederilor referitoare la scutirea de la plata impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 din Legea cooperației agricole nr. 566/2004, de care beneficiază persoanele fizice care obțin venituri individual, reducerea normei de venit se calculează de către contribuabil, iar Metodologia de calcul al reducerii normei de venit se stabilește prin hotărâre a Guvernului – ceea ce Executivul a făcut prin documentele pe care le semnalăm aici.

Art. 76 din Legea nr. 566/2004 stabileşte formele de sprijin din partea statului pentru cooperativele agricole, prin măsuri derogatorii de la prevederile Codului fiscal. 

Ce prevede Codul fiscal

Art. 107. – Calculul și plata impozitului pe veniturile din activități agricole

(1) Impozitul pe venitul din activități agricole se calculează de către contribuabil prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului anual din activități agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.

(2) Contribuabilul care desfășoară o activitate agricolă prevăzută la art. 103 alin. (1) pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit are obligația de a depune anual, pentru veniturile anului în curs, declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal competent, până la data de 15 martie inclusiv a anului de realizare a venitului.

(3) Contribuabilii care desfășoară activități agricole pentru care venitul se stabilește pe bază de norme de venit și dețin suprafețe destinate producției agricole vegetale/animale în localități/județe diferite vor opta pentru stabilirea localității/județului sau localităților/județelor unde vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale de la art. 105 alin. (2). Opțiunea se exercită prin completarea corespunzătoare a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

(4) Declarația prevăzută la alin. (2) nu se depune pentru veniturile prevăzute la art. 105.

(5) În cazul în care activitatea se desfășoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligația depunerii declarației anuale de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale la organul fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice până la data de 15 februarie inclusiv a anului fiscal în curs. Declarația cuprinde și cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii. Asociatul desemnat are obligația transmiterii către fiecare membru asociat a informațiilor referitoare la venitul impozabil ce îi revine corespunzător cotei de distribuire din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii, în cadrul aceluiași termen.

(6) Contribuabilii care realizează venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură au obligația să determine venitul net anual impozabil/pierderea netă anuală la nivelul fiecărei surse de venit din cadrul categoriei, cu excepția veniturilor pentru care impozitul este final.

(7) Plata impozitului anual datorat se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

(8) Reprezentantul desemnat care răspunde pentru îndeplinirea obligațiilor asociației față de autoritățile publice optează pentru stabilirea localității/județului sau localităților/județelor unde va beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale de la art. 105 alin. (2) prin declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale, la termenul prevăzut la alin. (5).

Ai nevoie de Hotărârea nr. 30/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here