22 Februarie, 2019

Metodologie stabilire norme venit activități agricole

Actul normativ analizat astăzi se adresează persoanelor fizice ce realizează venituri din activități agricole (creșterea animalelor sau cultura plantelor), ce sunt impozitate prin norme de venit. 

Veniturile aflate în sfera impunerii prin norme de venit sunt enumerate la art. 103 – 105 din Codul fiscal, dintre care prezentăm spre exemplificare următoarele:

- Persoane fizice ce cultivă cereale, au scutire de impozit pentru o suprafață de 2 hectare, iar veniturile pentru suprafața ce depășește această suprafață se datorează impozit.

- Persoane fizice ce cultivă cartofi, au scutire de impozit pentru cultura aferentă a 2 hectare, iar veniturile pentru suprafața ce depășește această suprafață sunt impozabile.

- Persoane fizice ce dețin viță de vie pe rod, au scutire de impozit pentru o suprafață de 1 hectar, iar veniturile realizate din ce depășește această suprafață sunt impozabile.

- Persoane fizice ce cresc vaci, sunt scutite de impozit pentru 2 capete și plătesc impozit începând cu cel de-al treilea animal.

- Persoane fizice ce cresc oi, beneficiază de scutire pentru 50 de capete și plătesc impozit începând cu cel de-al 51-lea.

- Persoane fizice ce cresc porci pentru îngrășat, beneficiază de scutire pentru 6 capete, și achită impozit începând cu cel de-al șaptelea. 

Normele de venit diferă de la o Direcție Regională a Finanțelor Publice la alta, iar prin actul normativ aprobat, se aprobă metodologia de stabilire a normelor de venit, precum și metodologia de reducere sau scutire la plată a impozitului pe venit, pentru acele venituri valorificate prin cooperativele agricole, conform Legii cooperației agricole. 

Metodologia este foarte tehnică și este adaptată pentru următoarele categorii de venituri:

a) Produse vegetale: metodologia ține cont de prețul de producție la hectar pentru 3 ani anteriori, respectiv de cheltuielile aferente cu semințe, îngrășăminte, carburanți, pesticide, apă pentru irigat.

b) Vaci și bivolițe: se ține cont de producția medie de lapte pe ultimii 3 ani și de greutatea medie a vițeilor, fie la înțărcare, fie la momentul abatorizării.

c) Oi și capre: se ține cont de producția medie de lapte pe ultimii 3 ani și de greutatea mieilor și iezilor, fie la înțărcare, fie la momentul abatorizării. 

Există proceduri specifice și pentru păsări de curte sau pentru porci.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu