Metodologia privind mobilitatea academică a studenţilor din 19.11.2014, aprobată prin Ordinul MEN nr. 651/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 855 din 24 noiembrie 2014 (M.Of. nr. 855/2014).

În vigoare de la 24.11.2014

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1.

Potrivit legii, mobilitatea academică reprezintă dreptul studenţilor şi al studenţilor doctoranzi de a li se recunoaşte creditele transferabile dobândite, în condiţiile legii, la alte instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu din ţară sau din străinătate. Mobilitatea poate fi internă sau internaţională, respectiv definitivă sau temporară, pentru toate formele de învăţământ.

Art. 2.

Calitatea de student, respectiv student doctorand se menţine pe perioada mobilităţilor interne şi internaţionale.

Art. 3.

Recunoaşterea creditelor transferabile în cazul mobilităţilor academice internaţionale se poate realiza de către instituţiile de învăţământ superior numai pentru persoana care dovedeşte calitatea de student cu documente relevante emise de către instituţia de învăţământ superior pe care a frecventat-o.

Art. 4.

(1) Mobilitatea academică se poate efectua ca urmare a demersului studentului, respectiv a studentului doctorand:

a) în baza unor acorduri interinstituţionale;

b) numai cu acceptul instituţiilor de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, după caz, de provenienţă, respectiv primitoare.

(2) Acordurile interinstituţionale stabilesc condiţiile de desfăşurare a mobilităţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu: tipul mobilităţii, durata mobilităţii, numărul de mobilităţi, domeniul, programul de studiu, finanţarea mobilităţii temporare etc.

(3) Acceptul interinstituţional constă în completarea şi semnarea cererii-tip de mobilitate prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie, astfel:

a) studentul, respectiv studentul doctorand depune cererea de mobilitate la instituţia de învăţământ superior unde doreşte mobilitatea; 

b) după obţinerea acceptului de mobilitate, studentul, respectiv studentul doctorand solicită mobilitate instituţiei de învăţământ superior de unde doreşte mobilitatea;

c) instituţia de învăţământ superior care acceptă mobilitatea semnează prima cererea de mobilitate a studentului, apoi semnează instituţia de la care se pleacă;

d) în cerere sunt trecute şi condiţiile în care are loc mobilitatea.

[Continuare…]

Legislaţia românească este disponibilă în Lege5 Online – soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here