Ordinul nr. 3691/2022 pentru modificarea Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a actelor de studii de nivel preuniversitar obţinute în străinătate, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.630/2018, şi pentru adoptarea unor măsuri privind recunoaşterea calificărilor persoanelor care beneficiază de o formă de protecţie internaţională pe teritoriul României este în vigoare de la 17 mai 2022.

În cazul în care dosarul de recunoaştere depus la Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (denumit în continuare CNRED) de persoane care beneficiază de protecţie internaţională pe teritoriul României şi fac dovada actelor de studii sau a calificărilor obţinute nu poate fi completat din motive temeinic justificate, CNRED eliberează o adeverinţă cu valabilitate temporară până la completarea dosarului şi eliberarea atestatului de recunoaştere.

Persoanele care beneficiază de protecţie internaţională pe teritoriul României şi care nu pot face dovada actelor de studii sau a calificărilor obţinute pot aplica pentru Paşaportul European al Calificărilor pentru Refugiaţi, care se eliberează în limba engleză sub egida Consiliului Europei.

Paşaportul European al Calificărilor pentru Refugiaţi este un document standardizat la nivel european, cu o valabilitate de 5 ani, nu constituie un act oficial de recunoaştere şi are caracter de recomandare.

În baza Paşaportului European al Calificărilor pentru Refugiaţi, CNRED poate emite o recomandare pentru accesul la studii şi la piaţa forţei de muncă pe teritoriul României. CNRED nu percepe taxe de recunoaştere pentru persoanele care beneficiază de o formă de protecţie pe teritoriul României.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here