Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a aprobat metodologia de organizare a programelor de formare psihopedagogică printr-un ordin publicat în Monitorul Oficial.

Metodologia – cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 657 din 17/09/2012.

Actul normativ a intrat în vigoare în data de 17 septembrie.

Ce cuprinde metodologia?

Potrivit actului normativ, certificarea competenţelor pentru profesia didactică se poate obţine la două niveluri, respectiv la nivelul I (iniţial) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, dacă acumulează minimum de 30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică şi la nivelul II (de aprofundare) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal şi superior, cu satisfacerea a două condiţii:

1.  acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică;

2. absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă.

Admiterea la programele de formare psihopedagogică

Pentru concursul de admitere la programe de formare psihopedagogică se pot înscrie studenţii şi absolvenţii studiilor universitare, se arată în actul normativ.

Admiterea la programele de formare psihopedagogică se face pe baza susţinerii unui examen/interviu, în condiţiile stabilite prin metodologia proprie.

În cazul absolvenţilor, înscrierea la programul de studii psihopedagogice se face pe baza diplomei de licenţă.

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă care nu au urmat programul de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare pot să se înscrie pentru a parcurge programul de formare psihopedagogică în regimul cursurilor postuniversitare.

Metodologia mai cuprinde informaţii cu privire la curriculum şi planul de învăţământ ale programelor de formare psihopedagogică, precum şi precizări privind certificarea competenţelor pentru programele de formare psihopedagogică.

Citeşte textul integral al Metodologiei MECTS! Intră aici.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here