Hotărârea nr. 1389/2022 privind aprobarea metodologiei de decontare a serviciilor de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică şi modalităţile de înscriere în Programul naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 – „Din grijă pentru copii” este în vigoare de la 25 noiembrie 2022.

Înscrierea în Program a copiilor, respectiv facilitarea accesului acestora la serviciile de evaluare şi intervenţie psihologică şi psihoterapeutică, denumite în continuare servicii de intervenţie, se realizează astfel:

a) cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, asistenţii sociali, asistenţii medicali comunitari, mediatorii şcolari, experţii locali pentru persoanele aparţinând minorităţilor rome, având în vedere situaţia copilului, comportamentul psihoemoţional al copilului sau la sesizarea părintelui cu privire la existenţa unor probleme psihoemoţionale şi/sau comportamentale, orientează părintele/reprezentantul legal al copilului către specialiştii desemnaţi să emită recomandări de evaluare psihologică în vederea înscrierii în Program, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) medicii de familie, medicii de medicină şcolară, medicii de psihiatrie pediatrică şi consilierii şcolari emit, în baza unei consultaţii/anamneze specifice, o recomandare de evaluare psihologică în vederea înscrierii în Program, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1;

c) după emiterea recomandării  părintele/reprezentantul legal al copilului selectează un psiholog membru al Colegiului Psihologilor din România, înscris în Registrul psihologilor acreditaţi să furnizeze serviciile de intervenţie psihologică şi psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului naţional de suport pentru copii, în contextul pandemiei de COVID-19 – „Din grijă pentru copii”;

d) psihologul prevăzut la lit. c) evaluează situaţia copilului pe baza recomandării prevăzute  şi completează raportul de evaluare psihologică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2;

e) în cazul în care raportul de evaluare psihologică recomandă efectuarea de servicii de intervenţie, copilul este înscris în Program.

 Recomandarea de evaluare psihologică conţine următoarele date şi informaţii:

a) numele, prenumele şi codul numeric personal ale copilului;

b) vârsta copilului;

c) domiciliul copilului;

d) date de identificare a părintelui: nume, prenume, domiciliu, număr de telefon;

e) observaţii sumare privind motivele recomandării;

f) data, semnătura şi parafa emitentului sau ştampila şi semnătura directorului unităţii de învăţământ la care sunt arondaţi consilierii şcolari, după caz.

Pentru decontarea serviciilor de intervenţie, psihologii prevăzuţi la art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2021 depun la agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul fiscal, denumită în continuare agenţia teritorială, următoarele documente:

a) raportul de evaluare psihologică;

b) cerere de decontare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3;

c) actul de identitate al psihologului;

d) extrasul de cont al formei de exercitare a profesiei;

e) atestatul de liberă practică al psihologului;

f) declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;

g) lista beneficiarilor serviciilor de intervenţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

Documentele se depun în format electronic pe platforma electronică ori se transmit la adresa de e-mail comunicată de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

 Decontarea serviciilor de intervenţie se asigură în următoarele condiţii:

a) costul unei şedinţe pentru serviciile de intervenţie este de 120 de lei;

b) durata unei şedinţe pentru serviciile de intervenţie este de 50 de minute;

c) numărul maxim al şedinţelor pentru serviciile de intervenţie este de 10 şedinţe;

d) perioada maximă de derulare a şedinţelor pentru serviciile de intervenţie este de 120 de zile.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here