25 Ianuarie, 2020

Legislaţie: Metodologia de acordare a titlului de Colegiu naţional/Colegiu unităţilor de învăţământ preuniversitar

Metodologia din 20.05.2013 de acordare a titlului de Colegiu naţional/Colegiu unităţilor de învăţământ preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 311 din 30.05.2013 (M.Of. nr. 311/2013).

În vigoare de la 30.05.2013

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. -

Prezenta metodologie stabileşte criteriile de acordare a titlului de Colegiu naţional/Colegiu, precum şi modul de întocmire şi transmitere către Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a documentaţiei care stă la baza elaborării ordinului ministrului educaţiei naţionale.

Art. 2. -

Unităţilor de învăţământ preuniversitar de nivel liceal, cu personalitate juridică, ce fac parte din sistemul naţional de educaţie, li se poate acorda, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, titlul de Colegiu naţional/Colegiu, ca urmare a îndelungatei activităţi educaţionale şi a performanţelor profesionale.

Art. 3. -

Titlul are următoarele caractere juridice: – este atribuit unităţilor de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, din sistemul naţional de educaţie; – este netransmisibil; – are valabilitate limitată.

colegiu
Sursa foto: Lege5.ro

CAPITOLUL II

Procedura de acordare

Art. 4. -

În funcţie de filiera în care şcolarizează preponderent, unităţii de învăţământ i se poate acorda titlul de Colegiu naţional pentru filiera teoretică ori Colegiu pentru filiera tehnică sau vocaţională, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii minimale:

1. contribuţia deosebită privind dezvoltarea învăţământului, ştiinţei, culturii şi sportului, la nivel local, regional, naţional şi/sau internaţional;

2. activitatea educativă, pedagogică şi ştiinţifică desfăşurată şi performanţele profesionale înregistrate de elevii unităţii de învăţământ reflectate în rezultatele obţinute la concursurile specifice naţionale şi/sau internaţionale;

3.

a) perioada de activitate relevantă a unităţii de învăţământ de peste 75 de ani de activitate, cu statut de liceu teoretic, pentru acordarea titlului de Colegiu naţional;

b) perioada de activitate relevantă a unităţilor de învăţământ de peste 50 de ani de activitate, cu statut de liceu industrial/liceu tehnologic/grup şcolar/liceu vocaţional, pentru acordarea titlului de Colegiu;

4. calitatea personalului didactic titular reflectată prin:

a) ponderea personalului didactic calificat, cu grade didactice sau doctorat;

b) implicarea personalului didactic al unităţii de învăţământ în activitatea de cercetare ştiinţifică sau pedagogică;

c) lucrări ştiinţifice sau pedagogice publicate de către personalul didactic al unităţii de învăţământ;

d) implicarea personalului didactic al unităţii de învăţământ în formarea continuă a cadrelor didactice, în calitate de formatori;

5. calitatea absolvenţilor unităţii de învăţământ reflectată prin:

a) personalităţi ale vieţii ştiinţifice, culturale, sociale, sportive la nivel regional, naţional şi/sau internaţional;

b) rata de promovabilitate la examenul de bacalaureat peste media naţională, pe ultimii 3 ani;

6.

a) Existenţa a cel puţin două niveluri de învăţământ acreditate care să funcţioneze în unitatea de învăţământ, cu statut de liceu teoretic sau liceu vocaţional, în ultimii 5 ani;

b) existenţa cel puţin a unui operator economic cu care unitatea de învăţământ, cu statut de liceu industrial/liceu tehnologic/grup şcolar, are încheiat un protocol de parteneriat în vederea pregătirii practice a viitoarei forţe de muncă;

7. implementarea cel puţin a unui proiect cu finanţare externă relevant pentru dezvoltarea unităţii de învăţământ, în ultimii 5 ani.

[...]

Metodologia a fost aprobată prin Ordinul nr. 3732/2013 şi poate fi consultată integral pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat deIndaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu