La 1 iunie 2018 au intrat în vigoare o serie de noi reglementări legale privind protecţia victimelor infracţiunilor, introduse prin Legea nr. 97/2018. Deşi actul normativ se aplică încă din data de 5 mai, punerea în practică a anumitor prevederi a fost amânată până la începutul acestei luni.

Noile măsuri pentru protecţia victimelor infracţiunilor, aplicabile de la 1 iunie

Prin actul modificator menţionat, în Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, la articolul 4, după alineatul (5) au fost introduse trei noi alineate, în vigoare (cu titlu de excepţie) de la 1 iunie 2018. Acestea reglementează următoarele:

  • cu ocazia primului contact cu autoritățile, victima poate fi însoțită de către o persoană aleasă de ea în vederea facilitării comunicării cu acestea.
  • la depunerea plângerii conform art. 289 din Codul de procedură penală, victima va primi o confirmare scrisă a acesteia. Confirmarea va cuprinde numărul de înregistrare al plângerii, precum și date cu privire la fapta pentru care plângerea a fost depusă.
  • dacă victima nu vorbește sau nu înțelege limba română, aceasta poate cere să primească, ulterior, și traducerea confirmării scrise.

Ce noutăţi a mai introdus Legea nr. 97/2018?

După cum am precizat la începutul articolului, Legea nr. 97/2018 a intrat în vigoare de acum o lună, doar aplicarea prevederilor de mai sus fiind amânată pentru data de 1 iunie 2018. Actul normativ fiind de interes, vă prezentăm în continuare şi restul reglementărilor nou-introduse în materie:

Săli de aşteptare separate pentru victimele infracțiunilor. Actul normativ reglementează amenajarea unor săli / spaţii de așteptare separate pentru victimele infracțiunilor, în sediile instanțelor de judecată, după cum urmează:

  • de la 1 iunie 2018, săli în sediile nou-construite;
  • de la 1 ianuarie 2019, spaţii în sediile vechi.

Mediere. La art. 4 din Legea nr. 211/2004 a fost introdusă o prevedere conform căreia organele judiciare au obligația de a informa victimele infracțiunilor şi cu privire la:

  • dreptul de a apela la un mediator în cazurile permise de lege;
  • autoritatea judiciară la care se vor putea adresa pe viitor pentru obținerea de informații privind stadiul cauzei, precum și datele de contact ale acesteia, dacă victima înțelege să depună o plângere.

De asemenea, la articolul 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, după alineatul (2) au fost introduse două noi alineate, alineatele (21) și (22), cu următorul cuprins:

“(21) În cauzele penale în care medierea este posibilă în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), aceasta trebuie să se desfășoare astfel încât victima să nu se găsească în contact cu făptuitorul, cu excepția cazului în care părțile își exprimă acordul la încheierea contractului de mediere.

(22) Încheierea unui acord de mediere în latura penală a unei infracțiuni, conform alin. (1), constituie o cauză sui-generis care înlătură răspunderea penală. Încheierea unui acord de mediere în latura penală, în condițiile prezentei legi, poate interveni până la citirea actului de sesizare a instanței.”

Ai nevoie de Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here