Duminică, 19 iulie 2015, va avea loc prima extragere lunară la Loteria bonurilor fiscale, după cele două extrageri speciale organizate în aprilie şi la sfârşitul lunii trecute. La aceasta se vor acorda maxim 100 premii, în valoare de 10.000 de lei fiecare, fondul de premiere de 1 milion de lei împărţindu-se, anterior, la numărul total de bonuri câştigătoare depuse.

Prima extragere lunară

OG nr.10/2015, în vigoare din luna februarie a acestui an, stabileşte că:

  • extragerile se organizează lunar, începând cu luna iulie;
  • la extragerile lunare participă bonurile fiscale emise în luna anterioară;
  • extragerile se realizează în prima duminică după data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară;
  • revendicarea premiilor (depunerea bonurilor câştigătoare la sediile teritoriale ANAF) se face în termen de maximum 30 de zile de la data extragerii;
  • plata câştigurilor se face în termen de 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor (90 de zile de la extragere).calendar_loteria_2015d

Astfel, prima extragere lunară va avea loc pe 19 iulie. La aceasta vor participa bonurile strânse în perioada 1 – 30 iunie. Depunerea bonurilor câştigătoare la sediile teritoriale ANAF se face începând din ziua următoare extragerii, 20 iulie, până pe 18 august (30 de zile). Acordarea premiilor în bani trebuie făcută până pe 17 septembrie (60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor). 

Doar 100 de premii

Legea nr. 166/2015 a modificat, la sfârşitul lui iunie, OG nr.10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, stabilind că la extrageri se acordă un număr de maximum 100 de premii, în valoare de 10.000 de lei fiecare.

Potrivit documentului, în cazul în care se depăşeşte numărul maxim de premii acordate, se vor extrag în mod aleatoriu 100 de bonuri din cele depuse şi validate câştigătoare.

Actul normativ a inclus şi alte noutăţi, după cum urmează:

  • obligația ca, pentru fiecare bon fiscal original depus la unităţile teritoriale ANAF, să se elibereze titularului o copie care poartă menţiunea «conform cu originalul», pe care înscrie un număr unic de înregistrare. Această măsură face posibilă aplicarea procedurii de limitare a numărului de premii acordate, atunci când numărul premiilor revendicate depășește plafonul de 100;
  • la sfârșitul perioadei de revendicare, va fi publicată pe site-ul MFP şi cel al ANAF o listă cu toate bonurile fiscale prin care au fost revendicate premii;
  • în situațiile în care, ulterior efectuării unei extrageri, se constată erori tehnice, dar care nu viciază caracterul aleatoriu al acesteia, se consideră că extragerea a fost corect efectuată, iar premiile se achită câștigătorilor.

Ai nevoie de Ordonanţa nr.10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here