Emisă pentru a reglementa o serie de instrumente care să preîntâmpine săvârşirea de contravenţii, Legea prevenirii nr. 270/2017 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1037 din 28 decembrie 2017 şi va intra în vigoare la 20 de zile de la publicare. 

Cum va funcţiona sistemul?

• În cazul constatării săvârșirii unei contravenții, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contravenției prin care se aplică sancțiunea avertismentului și la care anexează un plan de remediere. În această situație nu se aplică sancțiuni contravenționale complementare.

• Agentul constatator NU întocmește un plan de remediere, caz în care se aplică doar sancțiune cu  avertisment, în următoarele situații:

a) în cazul în care, în cursul derulării controlului, contravenientul își îndeplinește obligația legală;

b) în cazul în care contravenția săvârșită nu este continuă.

Este aşteptată o hotărâre de Guvern care va stabili contravențiile, precum și modelul planului de remediere care se anexează la procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii.

• Sancțiunea avertismentului se aplică și în situația în care sancționarea contravențiilor prevăzute de apropiata hotărâre a Guvernului stabilește expres excluderea de la aplicare a avertismentului.

Responsabilitatea îndeplinirii măsurilor de remediere revine persoanei care, potrivit legii, poartă răspunderea contravențională pentru faptele constatate.

• Dacă o persoană săvârșește mai multe contravenții, din cele care vor fi prevăzute de hotărârea Guvernului, constatate în același timp de același agent constatator, se încheie un singur proces-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, la care se anexează, după caz, un plan de remediere. 

Verificări obligatorii

• Agentul constatator are obligația să verifice în registrul unic de control și în evidențele autorității/instituției publice din care face parte, dacă contravenientul a beneficiat deja de regimul de avertisment, cu scutirea de alte sancţiuni.

• În cazul persoanelor care nu sunt obligate să țină registrul unic de control, agentul constatator are obligația să facă verificarea în evidențele autorității/instituției publice din care face parte.

• Agentul constatator are obligația să facă mențiuni în registrul unic de control cu privire la planul de remediere. 

Când se reia controlul?

• În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, autoritatea/instituția publică cu atribuții de control are obligația să reia controlul și să completeze partea a II-a a planului de remediere anexat la procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii și, dacă este cazul, registrul unic de control, cu mențiuni privind modalitatea de respectare a măsurilor de remediere dispuse.

• În situația în care, cu ocazia reluării controlului, se constată neîndeplinirea de către contravenient a obligațiilor legale conform măsurilor de remediere stabilite, în termenul acordat, agentul constatator încheie un alt proces-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, prin care se constată săvârșirea de contravenții și se aplică sancțiunea/sancțiunile contravenționale, altele decât avertisment, cu respectarea legislației care stabilește și sancționează contravențiile ce vor fi prevăzute în hotărârea de Guvern de aplicare.

• În cazul în care, în termen de 3 ani de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii de avertisment cu plan de remediere, contravenientul săvârșește din nou aceeași contravenție, sunt direct aplicabile prevederile legale în vigoare privind constatarea și sancționarea contravențiilor.

• În cazul în care, în termen de 3 ani de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii pentru mai multe contravenţii, contravenientul săvârșește din nou una sau mai multe dintre contravențiile prevăzute în aşteptata hotărâre de Guvern, sunt direct aplicabile prevederile legale în vigoare privind constatarea și sancționarea contravențiilor. 

Care va fi regimul contravenţiilor aplicabil?

• Începând cu 17 Ianuarie, data intrării în vigoare a acestei legi, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, pentru constatarea și sancționarea contravențiilor ce vor fi incluse în hotărârea de Guvern ce urmează să apară se aplică dispozițiile prezentei legi.

• În ceea ce privește sancțiunile aplicate potrivit prevederilor prezentei legi, acestea se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001.

Ai nevoie de Legea prevenirii nr. 270/2017? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here