Luni, 16 iulie 2018, este ultima zi în care se mai poate depune Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice care realizează venituri extra-salariale. Modelul formularului 212, modalitatea de completare şi de depunere au fost reglementate prin OpANAF nr. 888/2018, act normativ pe care îl puteţi consulta integral aici.

Cine?

Declaraţia unică (formularul 212) trebuie completată şi depusă până la data de 16 iulie 2018 de către persoanele fizice care au obligaţia:

  • declarării veniturilor realizate din România sau/şi din străinătate în anul 2017;
  • declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2018;
  • declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate în anul fiscal 2018.

Depunere

Declaraţia unică se poate depune:

  • online, în format electronic, la organul fiscal competent;
  • în format hârtie, la registratura administrațiilor fiscale ale ANAF sau prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în două exemplare, semnat potrivit legii: un exemplar la contribuabil și un exemplar la organul fiscal competent.

Bonificaţii

Pentru depunerea declarației online, până la 16 iulie 2018 inclusiv, se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentând obligațiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificației diminuează impozitul pe venitul net anual plătit și se aplică corespunzător și pentru contribuțiile sociale datorate potrivit legii.

Excepţii

Potrivit OUG nr. 18/2018, persoanele fizice care au depus deja Declarațiile de venit formular 200 sau 201 până pe 23 martie 2018, pentru venituri din anul 2017, nu vor mai depune Declaraţia unică.

Persoanele fizice care au depus pentru anul 2018 formularele 220 – Declarație de venit estimativ, formularul 221 – Venituri agricole impuse prin tranșe de venit, respectiv formularul 600, vor depune Declaraţia unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale, până în data de 16 iulie 2018, iar aceasta va înlocui respectivele formulare.

Persoanele fizice ce nu au realizat venituri, dar au dorit să fie asigurate social și au depus formularul 604 până pe 23 martie 2018, ce își mențin opțiunea de a fi asigurate, nu depun Declaraţia unică, formularul inițial păstrându-și valabilitatea.

Ai nevoie de OpANAF nr. 888/2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului (212) – Declarație unică? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here