Începând de duminică, 1 aprilie 2018, administrarea obligațiilor fiscale datorate de contribuabilii mijlocii, inclusiv de sediile secundare ale acestora, se realizează de organul fiscal de la nivel județean sau al municipiului București, după caz.

Prevederea a fost introdusă în Codul de procedură fiscală prin Legea nr. 30/2018, în condiţiile în care, anterior, competenţa administrării contribuabililor ţinea de organul fiscal regional, nu judeţean.

Conform Procedurii de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii, în vigoare din 4 mai 2017, organele fiscale centrale competente pentru administrarea contribuabililor mijlocii și a sediilor secundare înregistrate fiscal ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor înființate de contribuabilii mijlocii sunt administrațiile pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice sau Administrația fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, după caz, pentru:

  • contribuabilii persoane juridice care își au domiciliul fiscal pe raza teritorială a regiunii sau a municipiului București, după caz;
  • sediile secundare înființate de contribuabilii mijlocii care își au domiciliul fiscal pe raza teritorială a regiunii sau a municipiului București, după caz, chiar dacă locul de desfășurare a activității sediilor secundare se află pe raza teritorială a altor regiuni/municipiului București;
  • grupul fiscal unic al cărui reprezentant își are domiciliul fiscal pe raza teritorială a regiunii sau a municipiului București, după caz;
  • contribuabilii nerezidenți pentru care contribuabilii mijlocii au calitatea de reprezentanți sau reprezentanți fiscali, potrivit titlului VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Ai nevoie de Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here