Deşi iniţial termenul-limită de depunere pentru raportările contabile (la 30 iunie 2013) era 16 august, HG nr. 590/2013 l-a decalat în mod indirect până astăzi.
Vizaţi pentru depunerea raportărilor semestriale sunt operatorii economici care au realizat în 2012 o cifră de afaceri mai mare de 220.000 de lei. Şi, totodată, cei care conduc contabilitatea conform OMFP nr. 3055/2009 sau conform standardelor IFRS.
Nu vor depune raportările semestriale operatorii economici care au realizat în anul precedent o cifră de afaceri mai mică de 220.000 de lei, societăţile comerciale înfiinţate în 2013, societăţile aflate în inactivitate de la înfiinţare, societăţile aflate în inactivitate temporară în 2013 şi societăţile aflate în lichidare.
Raportările contabile semestriale cuprind:
• Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
• Contul de profit şi pierdere;
• Date informative.
Acestea se depun în format electronic (www.e-guvernare.ro), în format tipărit (la registratura organului fiscal competent) sau prin poştă (cu confirmare de primire).
Luna trecută, Fiscul a pus la dispoziţia operatorilor economici aplicaţiile necesare pentru depunerea raportărilor contabile semestriale. Acestea pot fi accesate la această adresă.

Prevederile referitoare la Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici pot fi consultate în Ordinul MFP nr. 1013/2013.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here