Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) a publicat pe pagina oficială a intituţiei, lista cu codurile CAEN care nu pot obtine bani prin OUG nr. 130 din 2020, privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19

Aşadar, lista codurilor CAEN exceptate din cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin ORDONANTA DE URGENTA nr. 130 din 31 iulie 2020 este urmatoarea:
011    Cultivarea plantelor nepermanente (0111,0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0119)012    Cultivarea plantelor din culturi permanente (0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129)

013    Cultivarea plantelor pentru înmulțire (0130)

014    Creșterea animalelor (0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0149)

015    Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor) (0150)

016    Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltar (0161, 0162,0163, 0164)

017    Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii (0170)

031    Pescuitul (0311, 0312)

032    Acvacultura (0321, 0322)

051    Extracția cărbunelui superior (0510)

052    Extracția cărbunelui inferior (0520)

120    Fabricarea produselor din tutun (1200)

191    Fabricarea produselor de cocserie (1910)

192    Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului (1920)

2014   Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

2051    Fabricarea explozivilor

206      Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale (2060)

241      Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje (2410)

242    Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel (2420)

243    Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului (2431, 2432, 2433, 2434)

2451    Turnarea fontei

2452   Turnarea oțelului

254      Fabricarea armamentului și muniției (2540)

4633    Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și  grăsimilor comestibile

641    Intermediere monetară (6411, 6419)

642    Activități ale holdingurilor (6420)

643    Fonduri mutuale și alte entități financiare similare (6430)

649    Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii (6491, 6492, 6499)

651    Activități de asigurări (6511, 6512)

652    Activități de reasigurare (6520)

653    Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale) (6530)

920    Activități de jocuri de noroc și pariuri (9200)

981    Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu (9810)

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here