Hotărârea nr. 422/2022 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022 va intra în vigoare la 01 aprilie 2022.

Potrivit hotărârii, consultaţiile la domiciliu se acordă pentru asiguraţii înscrişi pe lista proprie a medicului de familie, în afara cabinetului, în timpul programului de lucru pentru consultaţiile la domiciliu.

Consultaţiile la domiciliu se acordă asiguraţilor nedeplasabili din motiv de invaliditate permanentă sau invaliditate temporară, asiguraţilor cu boli cronice sau cu un episod acut ce nu permite deplasarea la cabinet, copiilor 0-1 an, copiilor cu vârsta 0-18 ani cu boli infectocontagioase şi lăuzelor.

Este considerată consultaţie la domiciliu inclusiv consultaţia/examinarea acordată de medicul de familie în vederea constatării decesului.

Serviciile medicale adiţionale, servicii diagnostice şi terapeutice se pot acorda exclusiv asiguraţilor de pe lista proprie, la cabinet, la domiciliul asiguratului sau la locul solicitării, în cadrul programului de lucru sau în cadrul unui program de lucru prelungit prin încheierea unui act adiţional la contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate, după caz, şi sunt detaliate în norme.

Aceste servicii sunt acordate de către medicul de familie, astfel:

a) serviciile medicale adiţionale, conform competenţelor dobândite prin parcurgerea unui program educaţional specific, certificat suplimentar, după caz, în condiţiile stabilite prin norme şi în limita sumei contractate conform actului adiţional încheiat cu casa de asigurări de sănătate, din fondul alocat asistenţei medicale paraclinice;

b) servicii diagnostice şi terapeutice, conform curriculei de pregătire a medicului, din fondul alocat asistenţei medicale primare; condiţiile acordării şi punctajul aferent se stabilesc prin norme.

După cum apare în nota de fundamentare a proiectului, “acordarea de către medicii de familie a unor servicii medicale diagnostice și terapeutice diversificate, conform curriculei de pregătire în specialitate, adaptate nevoii de îngrijiri a pacienților, atât la nivelul cabinetului, cât și la domiciliul pacientului sau la locul solicitării, creează premisele privind asigurarea accesului permanent la serviciile medicale acordate de medicii de familie cu diminuarea perioadei de recuperare a sănătății și reducerea numărului de internări evitabile”.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here