18 Februarie, 2020

Măsuri recente pentru sectorul energetic

Ordonanța de urgență nr. 19/2019, dată pentru modificarea și completarea unor acte normative a adus amendamente la actele normative existente, dintre care semnalăm mai jos pe cele cu efecte privind tarifele la energie pentru consumatori.

O.U.G. nr. 19/2019 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 245 din 29 martie 2019. 

Gaze naturale

Ordonanţa de urgenţă despre care discutăm a adus modificări la O.U.G. nr. 114/2018

privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Avem în vedere aici completările la Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, în urma cărora dispozițiile modificate prevăd următoarele: 

- Pentru perioada 1 mai 2019-28 februarie 2022, producătorii, inclusiv filialele acestora și/sau afiliații aparținând aceluiași grup de interes economic care desfășoară atât activități de extracție, cât și activități de vânzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul României au obligația să vândă cu prețul de 68 lei/MWh cantitățile de gaze naturale rezultate din activitatea de producție internă curentă către furnizorii clienților casnici și ai producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației. În această perioadă, producătorul are obligația să vândă în primul rând către furnizori sau clienți, după caz, în condiții reglementate de ANRE, pentru asigurarea întregului necesar de consum al clienților casnici și al producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, din producția curentă și/sau din depozitele de înmagazinare.

- Producătorii, inclusiv filialele acestora și/sau afiliații aparținând aceluiași grup de interes economic care desfășoară atât activități de extracție, cât și activități de vânzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul României nu vor mai încheia contracte de vânzare cu livrare pe teritoriul României, la prețuri mai mari de 68 lei/MWh pentru cantitățile de gaze naturale destinate acoperirii consumului clienților casnici și al producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației. Diferențele de costuri de achiziție din anii 2018 și 2019 ale furnizorilor, nerecuperate prin prețurile practicate, se vor recupera până la data de 30 iunie 2022, conform reglementarilor ANRE.

- Prețul de achiziție plătit pentru gazele din producția internă curentă necesare pentru acoperirea consumului clienților casnici și al producătorilor de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației, nu poate depăși valoarea de 68 lei/MWh, indiferent de vânzător. 

Energie electrică

Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 a suferit şi unele modificări direct prin reglementările date de O.U.G. nr. 19/2019. Amendamentele privesc domeniul energiei electrice şi stabilesc, în principal, următoarele :

- Pentru perioada 1 martie 2019-28 februarie 2022, pentru clienții casnici furnizarea de energie electrică se realizează în condiții reglementate de către ANRE.

- Prețurile de vânzare a energiei electrice livrate de producători furnizorilor de ultimă instanță, în condiţiile de la liniuţa anterioară se stabilesc pe baza metodologiilor aprobate de ANRE.

- Pentru calculul tarifelor de transport și distribuție a energiei electrice, în perioada de reglementare 2019-2024, rata de rentabilitate a capitalului investit, reprezentând costul mediu al capitalului investit, exprimat în termeni reali, înainte de impozitare este de 6,9%. Concedentul/concesionarul, în vederea înființării sistemului de distribuție a gazelor naturale, are obligația obținerii în prealabil a autorizațiilor specifice prevăzute de legislația în vigoare.

- După adjudecarea concesiunii, în vederea desfășurării activității, concesionarul solicită licențele specifice prevăzute de legislația în vigoare. Acesta are obligația să asigure și furnizarea gazelor naturale în regim reglementat la clienții casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate până la data eliminării prețurilor reglementate, scop pentru care are obligația să dețină și licența pentru activitatea de furnizare de gaze naturale; pentru operatorul economic care, potrivit prevederilor legale, are obligația de a realiza separarea legală a activităților de distribuție și furnizare, operatorul economic afiliat acestuia deține licența pentru activitatea de furnizare de gaze naturale și are obligația să asigure furnizarea gazelor naturale în regim reglementat la clienții casnici care nu și-au exercitat dreptul de eligibilitate până la data eliminării prețurilor reglementate.

- Ca activitate aferentă pieţei reglementate, potrivit modificărilor aduse de ordonanţa de care ne ocupăm, în noua formă se regăseşte furnizarea gazelor naturale la preț reglementat și în baza contractelor-cadru până la 30 iunie 2022 pentru clienții casnici. 

Reglementări de aplicare

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a Ordonanței de urgență nr. 19/2019, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei trebuie să asigure modificarea reglementărilor incidente pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 79 alin. (8) și art. 178 alin. (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență.

Articolele la care se face trimitere dispun:

Art. 79 alin. (8) – Pentru calculul tarifelor de transport și distribuție a energiei electrice, în perioada de reglementare 2019-2024, rata de rentabilitate a capitalului investit, reprezentând costul mediu al capitalului investit, exprimat în termeni reali, înainte de impozitare este de 6,9%.

Art. 178 alin. (6) – Pentru calculul tarifelor de transport și distribuție a gazelor naturale, în perioada de reglementare 2019-2024, rata de rentabilitate a capitalului investit, reprezentând costul mediu al capitalului investit, exprimat în termeni reali, înainte de impozitare, este de 6,9%.

Ai nevoie de O.U.G. nr. 19/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu