În contextul absorbţiei scăzute a fondurilor europene şi a discuţiilor purtate cu reprezentanţii Comisiei Europene, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (A.N.R.M.A.P.), împreună cu Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, a elaborat o serie de măsuri ce vor duce la uşurarea şi eficientizarea procesului de absorbţie a fondurilor structurale.

A.N.R.M.A.P. a elaborat şi transmis spre publicare în Monitorul Oficial al României două ordine ale Preşedintelui instituţiei, doamna Cristina Trăilă, care reprezintă ilustrarea fidelă a cerinţelor de reformare expuse de Comisia Europeană şi concluziile analizei asupra sistemului şi a discuţiilor purtate în ultimele 6 luni ale acestui an cu toţi actorii din sistem.

Ordinul nr. 301cu privire la metodologia de analiză a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii finanţate din instrumente structurale a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 416 din 14 iunie 2011, iar Ordinul nr. 302 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor şi Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 415 din 14 iunie 2011.

Aceste două acte vin să completeze cadrul legislativ şi instituţional actual, împreună cu ultimele modificări ale O.U.G. nr. 30/2006 privind organizarea şi funcţionarea Unităţii pentru Coodonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice, adoptate de Guvern şi publicate în Monitorul Oficial nr. 411 din data de 10 iunie 2011.

A.N.R.M.A.P. semnalează câteva din principalele măsuri adoptate prin intermediul celor două acte normative menţionate:

Autorităţile de management vor analiza procedura de atribuire, conform listelor unice de verificare, ulterior încheierii contractului, doar atunci când procedura de atribuire nu face obiectul verificării din partea Unităţii pentru Coordonarea şi Verificarea Achiziţiilor Publice (U.C.V.A.P.), urmând să aplice eventuale corecţii financiare.

Prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind achiziţiile publice nu se aplică entităţilor juridice private (de ex: I.M.M.-uri sau orice tip de societate comercială) decât în cazul contractelor de lucrări sau servicii finanţate sau subvenţionate de către o autoritate contractantă în mod direct în proporţie mai mare de 50%. Aceste prevederi sunt aplicabile acestor entităţi dacă valoarea contractului de lucrări este mai mare de 4,845 de milioane de euro sau dacă valoarea contractului de servicii depăşeşte 193.000 de euro.

● UCVAPva verifica toate negocierile fără publicarea unui anunţ de participare referitor la suplimentările de lucrări aferente contractelor iniţial încheiate.Dacă nu se ţine cont de opiniile observatorilor U.C.V.A.P., conducătorii autorităţilor contractante îşi vor asuma răspunderea personal şi vor fi pasibili de plata unor amenzi cuprinse între 40.000 de lei şi 100.000 de lei, în urma verificărilor Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.

Sursa: A.N.R.M.A.P.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here